Gruzini przybyli z rewizytą

Delegacja samorządowców z Gruzji odwiedziła Włodawę. Rozmawiano m.in. o możliwości współpracy, szczególnie w zakresie rozwoju potencjału turystycznego.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” realizuje projekt „Guria – CELEBRATE LIFE. Opracowanie i wdrożenie strategii marki regionu Guria” współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Do projektu włączyło się również miasto Włodawa.

– Udział w projekcie daje nam szansę pozyskania kolejnego partnera zagranicznego. Tym razem z Gruzji – mówi Wiesław Muszyński, będący jednocześnie członkiem Zarządu SSERB. – Wizyta gości z Regionu Guria jest dla nas szansą na odbudowanie i dalszy rozwój potencjału turystycznego naszego miasta po zawirowaniach związanych z pandemią i stanem wyjątkowym. Co ważne, współpraca będzie obopólna, więc będziemy ją pielęgnować – zapowiada burmistrz.

Pobyt w mieście trzech kultur Gruzini rozpoczęli od wizyty we włodawskim ratuszu. W skład delegacji weszli przedstawiciele władz Regionu Guria oraz miast Ozurgeti, Czokhatauri i Lanchkhuti. To już kolejne rozmowy polsko-gruzińskie w ostatnim czasie. Na początku listopada przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug” odbyli wizytę studyjną w Gruzji. (b)