Inauguracja Młodzieżowej Rady Miejskiej

(20 marca) Na pierwszej sesji zebrała się Młodzieżowa Rada Miejska. Obrady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej we Włodawie Tomasz Korzeniewski. Zanim radni przystąpili do pracy odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.

Głównym punktem obrad był wybór prezydium. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej został Mateusz Hołowieniec z I LO, wiceprzewodniczącą Julia Tułacz, a sekretarzem Oliwia Wałecka – obie z Publicznego Gimnazjum nr 2. Pozostali członkowie Młodzieżowej Radzie Miejskiej to: Paweł Sadowski (I LO), Manuela Zimnicka (I LO), Dawid Błaszkiewicz (ZSZ i II LO), Paweł Bednarczuk (ZSZ i II LO), Arkadiusz Pytka (ZSZ i II LO), Kacper Nafalski (PG1), Otylia Borodijuk (SP2), Julia Rybczyńska (SP2), Martyna Wólczyńska (SP3), Aleksandra Klimiuk (SP3).
Przed zamknięciem obrad głos zabrali goście, którzy zadeklarowali chęć ścisłej współpracy z Młodzieżową Radą Miejską. Młodzi radni przyjęli również gratulacje od burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, który podziękował też członkom komisji wyborczych i ich opiekunom za sprawne przeprowadzenie wyborów.
– Gratuluję nowo wybranym radnym zdobycia mandatu. Komisjom wyborczym dziękuję za zaangażowanie w sprawne przeprowadzenie wyborów – mówił Muszyński – Cieszę się że wszyscy bardzo poważnie potraktowaliście naszą propozycję utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jestem przekonany, że nasza dalsza współpraca będzie równie owocna. (a)