Inauguracja Młodzieżowej Rady Miejskiej

(20 marca) Na pierwszej sesji zebrała się Młodzieżowa Rada Miejska. Obrady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej we Włodawie Tomasz Korzeniewski. Zanim radni przystąpili do pracy odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.

Głównym punktem obrad był wybór prezydium. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej został Mateusz Hołowieniec z I LO, wiceprzewodniczącą Julia Tułacz, a sekretarzem Oliwia Wałecka – obie z Publicznego Gimnazjum nr 2. Pozostali członkowie Młodzieżowej Radzie Miejskiej to: Paweł Sadowski (I LO), Manuela Zimnicka (I LO), Dawid Błaszkiewicz (ZSZ i II LO), Paweł Bednarczuk (ZSZ i II LO), Arkadiusz Pytka (ZSZ i II LO), Kacper Nafalski (PG1), Otylia Borodijuk (SP2), Julia Rybczyńska (SP2), Martyna Wólczyńska (SP3), Aleksandra Klimiuk (SP3).
Przed zamknięciem obrad głos zabrali goście, którzy zadeklarowali chęć ścisłej współpracy z Młodzieżową Radą Miejską. Młodzi radni przyjęli również gratulacje od burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, który podziękował też członkom komisji wyborczych i ich opiekunom za sprawne przeprowadzenie wyborów.
– Gratuluję nowo wybranym radnym zdobycia mandatu. Komisjom wyborczym dziękuję za zaangażowanie w sprawne przeprowadzenie wyborów – mówił Muszyński – Cieszę się że wszyscy bardzo poważnie potraktowaliście naszą propozycję utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jestem przekonany, że nasza dalsza współpraca będzie równie owocna. (a)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here