Ja zostaję w Gminie Chełm

Powodów pozostania i zamieszkania w Gminie Chełm jest wiele. Potwierdzają to od lat statystyki GUS, jak prognozuje ta instytucja liczba ludności w kolejnych latach będzie się systematycznie zwiększać, a w roku 2030 osiągnie wartość ok. 16 tys. Wpływ na to ma zapewne korzystna struktura ludności ze względu na wiek i płeć, która wskazuje, iż gminę Chełm w niewielkim stopniu dotyka częsty w Polsce problem starzenia się społeczeństwa. Zwiększająca się stale liczba mieszkańców, to również efekt migracji, tylko w ubiegłym roku – na terenie gminy Chełm zameldowało się niemal 400 osób z obszarów innych samorządów.

Migracjom sprzyja nie tylko sieć infrastrukturalna – drogi, sieci energetyczne, wodno-kanalizacyjne, gaz, ale również udogodnienia związane z realizacją inwestycji budowlanych. W 2020 roku Starostwo Powiatowe w Chełmie wydało 135 pozwoleń na budowę na terenie Gminy Chełm, co przy 292 wydanych na powiat stanowi ponad 46% wszystkich decyzji.

Tak duża ilość realizowanych inwestycji budowlanych to pokłosie podjętych przez włodarzy gminy działań związanych ze stworzeniem jasnej i przejrzystej gospodarki przestrzennej. Na terenie gminy obowiązują obecnie 33 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których znaczna część opracowana została w ostatnich 5 latach. Zintensyfikowane działania zmierzające do posiadania przez gminę aktualnych MPZP szczególnie zauważalne są w ostatnim roku. W 2020 roku przyjęto 7 nowych miejscowych planów, a w opracowaniu znajduje się 6 kolejnych.

Z całą pewnością działania samorządu gminy polegające na sporządzeniu miejscowych planów należy uznać za właściwą reakcję na zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze mające wpływ na rozwój przestrzenny gminy. W powyższym kontekście istotne jest również to, że gmina jako jedna z nielicznych jednostek samorządowych w regionie, wliczając w to również największe miasta województwa, posiada własną komórkę urbanistyczną, co nie pozostaje z pewnością bez wpływu na sprawną realizację zdań związanych z planowaniem przestrzennym.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ulgi de minimis inwestycyjne to również zachęta dla przedsiębiorców. Pomoc polega na zwolnieniu z podatku od nieruchomości na okres 18 miesięcy podmioty które podejmą inwestycje na terenie gminy. W minionych pięciu latach z ulgi skorzystało wielu przedsiębiorców, którzy wybudowali ponad 8000 m.kw powierzchni, gdzie prowadzona jest działalność. Ze względu na sytuację pandemiczną urząd gminy przygotował projekt uchwały zwalniający z podatków od nieruchomości – tych przedsiębiorców, którzy ze względu na pandemię nie mogą prowadzić swojej działalności.

Zwiększająca się liczba mieszkańców i nieruchomości wymusza na gminie działania związane z dostosowaniem infrastruktury do nowych warunków. W ubiegłym roku wybudowana została nowa studnia, a w tym roku wybudowany dodatkowy zbiornik na wodć. W ramach dofinansowania wykonane zostaną: stalowy zbiornik na wodę pitną o pojemności 300 ml z technologiczną siecią wodociągowo -kanalizacyjną i towarzyszącą. Dofinansowanie inwestycji to 775 677,00zł.

Gmina Chełm od kilku lat realizuje również działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Od 2008 roku gmina zakupiła prawie 16 tys. pojemników, które nieodpłatnie użyczyła mieszkańcom. Zgodnie z uchwałą z października ubiegłego roku, mieszkańcy, którzy zadeklarują kompostowanie odpadów BIO u siebie na działce mogą liczyć na ulgę w wysokości 2 zł od osoby. Do chwili obecnej deklaracje takie złożyło ponad 2 500 osób.

Gmina Chełm na koniec ubiegłego roku to ponad 15 000 osób, zamieszkujących ponad 4800 nieruchomości (dane GUS na koniec 2019 r.), wśród których: ponad 1400 posiada instalacje solarne; 219 kotły na biomasę; 1569 jest przyłączone do sieci gazowej; 4178 do sieci wodociągowej o łącznej długości prawie 250 km; 840 do sieci kanalizacyjnej; 720 nieruchomości posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków. Instalacje solarne, kotły na biomasę i przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały wybudowane w większości w ramach realizowanych przez gminę projektów z zewnętrznym dofinansowaniem. (red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here