Kalendarium Ziemi Włodawskiej 29 marca – 4 kwietnia

– 29 marca 1636 roku we Włodawie zmarł nagle właściciel dóbr włodawskich Rafał Leszczyński. Jak głosi legenda Rafał Leszczyński, zagorzały protestant, na łożu śmierci przeszedł na wiarę katolicką.

– 29 marca 1985 roku w Medycznym Studium Zawodowym we Włodawie, przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1, odbyło się pierwsze w historii miasta „czepkowanie”. Po dwuletniej nauce dyplom otrzymały 23 osoby.

– 29 marca 1989 roku do rejestru zabytków wpisano drewnianą kapliczkę z pierwszej połowy XIX wieku w Uhrusku.

– 30 marca 1995 roku Rada Miejska we Włodawie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy dr Jerzemu Chmielowi.

– 30 marca 1997 roku rozpoczęto prace przy budowie nowej świątyni dla włodawskiej parafii NSJ.

– 2 kwietnia 1897 roku w Kloni powiat Chojnice urodził się podpułkownik służby stałej artylerii Jan Pałubicki (zm. 6 października 1982 roku w Poznaniu) – komendant garnizonu miasta Włodawa we wrześniu 1939 roku. Podczas Wojny Obronnej 1939 roku był dowódcą Ośrodka Zapasowego Artylerii Konnej nr 3 i komendantem garnizonu we Włodawie. Dowodził obroną miasta.

– 3 kwietnia 1919 roku posłem na Sejm RP został Józefat Błyskosz z Dołhobrodów. W Sejmie Ustawodawczym był m.in. zastępcą członka podkomisji śledczej do zbadania nadużyć przy wydawaniu drewna na opał. (ad)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here