Kalendarium Ziemi Włodawskiej 30 sierpnia – 5 września

– 31 sierpnia 1961 roku w Wytycznie oddano do użytku szkołę Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego.


– 31 sierpnia 2007 roku Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy ks. Józefowi Brzozowskiemu. Tego samego dnia księdzu Brzozowskiemu przyznano również godność „Primus civis urbis Vlodaviae”.

– Do 31 sierpnia 2006 roku w Holi funkcjonowała szkoła podstawowa.

– 1 września 1971 roku powołano Państwowy Zakład Wychowawczy (PZW) we Włodawie. 1 września 1984 roku PZW przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

– 1 września 1972 roku Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie nadano imię Komisji Edukacji Narodowej.

– 1 września 1975 roku w Korolówce Osadzie utworzono Technikum Rolnicze.

– 1 września 1997 roku oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej w Orchówku.

– 1 września 1991 roku utworzono II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

– 1 września 1995 roku oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 3 we Włodawie. Odbyła się tu wojewódzka inauguracja roku szkolnego.

– 1 września 1999 roku rozpoczęło działalność Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie.

– 1 września 2009 roku – zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie, zmieniono nazwę placówki na „Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie”.

– 2 września 1978 roku we Włodawie urodził się burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

– 2 września 1990 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej Orchowskiej diademami papieskimi.

– 2 września 1990 roku Komitet Obywatelski Ziemi Włodawskiej wydał pierwszy numer „Gazety Włodawskiej”. Pismo ukazywało się do 21 czerwca 1992 roku.

– 3 września 1939 roku Włodawa przeżyła pierwsze bombardowanie – mostów i stacji kolejowej.

– 3 września 2001 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły w Hańsku (poprzedni obiekt spalił się). Budowę placówki wsparły władze holenderskiej gminy w Gemert.

– 3 września 2009 roku ulicy we Włodawie, biegnącej od ul. Światowida do ul. Zabagonie, nadano imię Aleksandra Fredry, uchwałą RM.

– 5 września 1943 roku Niemcy zlikwidowali karny obóz pracy w Krychowie k. Hańska (utworzony w 1941 r.), przekształcając go w obóz pracy dla obywateli pochodzenia żydowskiego z Polski, Czechosłowacji, Rumunii i Węgier. Ogółem przez obóz przeszło ok. 5 tysięcy osób. (ad)