Kolej coraz bliżej Włodawy

PLK S.A. ogłosiły przetarg na projekt rewitalizacji linii kolejowej z Chełma do Włodawy. Wiele wskazuje na to, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami (czyt. władzę utrzyma partia obecnie rządząca), inwestycja rozpocznie się za trzy lata.

PLK S.A. ogłosiły w ubiegłym tygodniu przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji trasy między Chełmem a Włodawą wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego we Włodawie. Projekt o szacowanej wartości ponad 500 mln zł obejmuje odnowienie ok. 41 km linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm – Okuninka Białe oraz budowę ok. 10 km jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej przez Okuninkę do Włodawy. Pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h.

Czas przejazdu między Włodawą a Chełmem wyniesie ok. 53 min. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich na tej linii. W ramach prac planowana jest modernizacja 9 przystanków: Koza-Gotówka, Karolinówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Uhrusk, Wola Uhruska, Stulno, Sobibór, Okuninka Białe oraz budowa stacji Włodawa Miasto. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Oba projekty mają powstać do końca 2026 roku, a budowa rozpocznie się w 2027 r.

Inwestycję popierają wszystkie samorządy leżące na trasie linii nr 81, a więc miasto i gmina Chełm, Ruda-Huta, Wola Uhruska i miasto i gmina Włodawa. Ich władze upatrują w tym nie tylko wzmożonego ruchu turystycznego, ale przede wszystkim impulsu do rozwoju gospodarczego tych obszarów. – Cieszymy się, że został zrobiony kolejny krok, który przybliża mieszkańcom naszego powiatu i miasta tak długo wyczekiwaną inwestycję związaną z modernizacją i budową linii kolejowej nr 81 Chełm – Włodawa. Mamy nadzieję, że prace pójdą sprawnie i szybko, dzięki czemu ta inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana o wiele wcześniej niż to wynika z harmonogramu – mówi Wiesław Holaczuk, zastępca burmistrza Włodawy, który od samego początku optował i lobbował za tym największym w historii powiatu i miasta przedsięwzięciem.

Oprócz modernizacji istniejącej trasy kolejowej, projekt zakłada również budowę nowego, ok. 10-kilometrowego odcinka łączącego linię z Włodawą. Według ostatnich założeń tory mają biec między Jeziorem Glinki a Okuninką, gdzie będzie zlokalizowany przystanek, i dalej, do Włodawy. Dworzec kolejowy ma być zlokalizowany przy drodze wylotowej z miasta w kierunku Lublina, tuż za działką, na której znajduje się centrum handlowe, które wkrótce również będzie rozbudowane.

Województwo lubelskie jest największym beneficjentem środków Programu Kolej Plus – łączna wartość projektów w regionie to ok. 3,5 mld zł. Na Lubelszczyźnie do realizacji zakwalifikowano pięć projektów. Koszt modernizacji linii nr 81 szacuje się obecnie na ok. 0,8 mld zł. (bm)