Koniec szkoły w Tarnogórze przyklepany

Rada Miasta i Gminy Izbica podjęła ostateczną uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Tarnogórze z dniem 31 sierpnia 2023 roku. Przeciwko decyzji nie protestowały związki zawodowe, kuratorium, a nawet rodzice uczniów tej placówki.

O zamiarze likwidacji SP w Tarnogórze pisaliśmy już kilka tygodni temu, a ostateczna uchwała w sprawie zamknięcia placówki podjęta została 16 marca. O zamknięciu placówki przesądziła demografia i ekonomia. W szkole w Tarnogórze w tym roku jest tylko 16 uczniów, z czego 9 w klasie ósmej. Z symulacji, jakie przeprowadzono w gminie, wynika, że od września wszystkich uczniów byłoby tylko 7, czyli mniej niż… nauczycieli.

To przekłada się na pieniądze. – Roczny koszt utrzymania ucznia w SP w Tarnogórze w 2022 r. wyniósł 12,6 tys. zł, dla porównania w SP w Izbicy 9,7 tys. zł – czytamy w uzasadnieniu uchwały w sprawie likwidacji szkoły. W 2022 r. do utrzymania placówki gmina musiała dołożyć z własnego budżetu 398 tys. zł. Władze Izbicy chcą, by dzieci, które uczą się dziś w Tarnogórze, kontynuowały edukację w SP w Izbicy, gdzie są większe klasy i lepsza baza sportowa, a placówki są oddalone tylko o ok. 2,2 km.

O zamiarze zamknięcia szkoły powiadomiono ZNP oddział w Izbicy, Związek Zawodowy Nauczycieli Wychowania Fizycznego w Chełmie oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Zamościu. Nie było sprzeciwu. Nie protestowali również nauczyciele i rodzice uczniów. Zastrzeżeń nie miało także kuratorium oświaty. (kg)