Koniec z tirami w Lublinie?

Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez całodobowe ograniczenie wjazdu do Lublina dla pojazdów o masie powyżej 16 ton. Taki projekt grupy radnych Wspólnego Lublina został złożony w Biurze Rady Miasta. Będzie on głosowany na najbliższej sesji rady miasta.
Jest to inicjatywa trójki radnych koalicyjnego Wspólnego Lublina, Piotra Kowalczyka, Marcina Nowaka i Mariusza Banacha. – Uważamy, że takie rozwiązanie znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawni komunikację miejską. Wprowadzenie takich ograniczeń uważamy za niezbędne w kontekście planowanego oddania do użytku zachodniej obwodnicy Lublina – wyjaśnia Piotr Kowalczyk, przewodniczący rady miasta.
Jest to stanowisko klubu radnych, zgłoszone prezydentowi i do Biura Rady Miasta. Radni zajmą się nim na najbliższej sesji, która odbędzie się 20 października.

Wiemy, że koncepcja jest już w zaawansowanym stadium prac w Zarządzie Dróg i Mostów. Pozostają jedynie ostateczne ustalenia. Najprawdopodobniej ograniczenie pozostanie na poziomie 16 ton. Zakaz nie będzie dotyczył transportów do centrum Lublina. – Wydaje się, że granica tonażu jest właściwa. Zwolnione z ograniczenia będą transporty, których miejscem docelowym jest miasto Lublin – mówi Karol Kieliszek, z biura prasowego ratusza. – Projekt organizacji ruchu jest już gotowy. Jego wdrażanie może rozpocząć się nie wcześniej niż po oddaniu do użytku obwodnicy – dodaje Kieliszek. Uwzględniając stan prac na zachodniej „nitce”, możliwe, że nastąpi to w grudniu tego roku.
Czy będzie to całodobowy zakaz? Tutaj pozostają ostatnie wyjaśnienia. – Określenie pory zakazu ruchu jest z punktu widzenia całości projektu detalem, który szybko uzgodnimy z inicjatorami pomysłu – mówi Kieliszek. BCH