Krocie na odśnieżanie

Z 60 tys. zł zarezerwowanych w budżecie gminy Kamień na utrzymanie gminnych dróg, odśnieżanie już pochłonęło ponad 40 tys. zł. Niewiele pozostało na naprawy dróg, więc Rada Gminy Kamień przeznaczyła na to dodatkowe pieniądze. Na sesji uchwalono też program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i przeznaczono 125 tys. zł na dokumentację projektową ważnej dla mieszkańców przebudowy drogi i chodnika.

Dokumentacja projektowa, o której mowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Natalin-Czerniejów-Andrzejów. Ta inwestycja zakłada także przebudowę chodnika. Radni gminy Kamień na sesji (25 lutego) podjęli uchwałę o przekazaniu 125 tys. zł tzw. pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Chełmie, które za te pieniądze opracować ma niezbędną dokumentację. Radni gminy Kamień podjęli też uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kamieniu z siedzibą w Czerniejowie.

Ale nie chodzi o oddział przedszkolny w podstawówce w Czerniejowie, prowadzonej przez stowarzyszenie, który cały czas z powodzeniem funkcjonuje. Mowa o punkcie przedszkolnym, który nie działa od 2014 roku, a został utworzony dwa lata wcześniej po to, aby gmina zdobyła dotację, wykorzystaną m.in. na wyposażenie oddziału przedszkolnego. Do tego czasu punkt ten istniał tylko na papierze, a w poprzednich kadencjach nie był wygaszony (choć ostatni nabór przeprowadzono w latach 2013-2014).

Teraz kuratorium oświaty domaga się, aby dopełnić formalności, bo z ewidencji wynika, że w gminie Kamień jest pięć oddziałów przedszkolnych, podczas gdy w rzeczywistości jest ich cztery. Radni podjęli stosowną uchwałę porządkującą tę kwestię. Przeznaczyli też dodatkowe pieniądze z budżetu na utrzymanie gminnych dróg. Było to konieczne, bo z puli 60 tys. zł zagwarantowanych na to w tegorocznej kasie gminnej, ponad 40 tys. zł przeznaczono już na odśnieżanie. Pozostałe 20 tys. zł nie wystarczy na naprawę gminnych dróg.

– W 2020 roku nie wydaliśmy na odśnieżanie ani złotówki, w 2019 roku około dziesięciu tysięcy, ale w tym roku już ponad czterdzieści tysięcy złotych – mówił Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. – Przypominam, że jeden wyjazd, podczas którego odśnieża się wszystkie gminne drogi, kosztuje sześć tysięcy złotych. Teraz musimy dołożyć do utrzymania dróg gminnych, bo to, co pozostało na ten cel nie wystarczy.

Radni przyjęli też program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Aby go skutecznie realizować gmina ma podpisaną umowę na opiekę weterynaryjną, a także na odławianie bezdomnych zwierząt (z chełmską firmą Bla-Mir) oraz z miastem Chełm na umieszczanie zwierząt w chełmskim schronisku (za samą tzw. gotowość zapłacono jednorazowo przy podpisaniu umowy 6 tys. zł). Z kolei za każdy dzień pobytu zwierzęcia w schronisku gmina płaci 8 zł. Ale samorząd stara się w pierwszej kolejności w inny sposób rozwiązywać problem bezdomności zwierząt.

Od lat w Kamieniu, na gminnej działce w pobliżu oczyszczalni, są kojce, w których porzucone psy znajdują tymczasowe schronienie do czasu aż znalezione zostaną im nowi właściciele i dojdzie do adopcji. W 2020 roku z 19 odłowionych zwierząt, 16 znalazło w ten sposób opiekunów. O to, żeby zwierzęta miały karmę i czyste kojce dbają pracownicy gospodarczy gminy, a wspiera ich w tym też jedna z wolontariuszek, mieszkanka gminy Kamień.

Pomaga ona w opiece nad zwierzętami, wyprowadza je na spacery. Wójt Stocki poinformował, że w 2020 r. z 15 tys. zł przeznaczonych na realizację gminnego programu opieki nad bezdomnymi gmina Kamień wydała na to niewiele ponad 11 tys. zł. Na tę kwotę oprócz wydatków na schronisko, opiekę weterynaryjną, odławianie, karmę dla psów, o które gmina tymczasowo dba, składają się jeszcze koszty sterylizacji i kastracji, które ponosi gmina np. gdy ktoś chce przygarnąć bezdomnego kota. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here