Kto zastępuje dyrektorów

Znane są nazwiska wicedyrektorów chełmskich placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021. W kilku szkołach, m.in. w Zespole Szkół Technicznych, I LO czy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych doszło do zmian.

Nowymi wicedyrektorami od 1 września br. zostali Grzegorz Czyżyk w ZST, Iwona Janeczek w I LO, Katarzyna Śliwińska-Koguciuk w ZSEiT i Katarzyna Archimowicz w SP nr 7. W Szkole Podstawowej nr 1 funkcję wicedyrektora sprawuje Magdalena Nowakowska, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – Barbara Arabas, w SP nr 4 – Monika Wakoń, w SP nr 5 – Marzanna Pieczykolan, w SP nr 6 – Beata Duda-Kalisio, natomiast w SP nr 8 – Ewa Karpiuk-Koleniec. W Szkole Podstawowej nr 2 wicedyrektora na etacie nie ma, bo jednostka ma niewiele oddziałów, natomiast pod nieobecność dyrektor Lidii Kowalczuk szkołą kieruje Ewa Stawarek.

W II LO wicedyrektorem jest Agata Chemicz, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych – Cezary Stopa, w IV LO – Agnieszka Kuchta-Harmata, w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych – Anna Radelczuk, w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich – Marzanna Stus, natomiast w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Monika Bitner i Marta Grzesiuk. W placówkach oświatowo-wychowawczych funkcje wicedyrektorów sprawują: Iwona Brzuchala w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Agnieszka Gajewska – w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, a w Młodzieżowym Domu Kultury Joannę Wilkołaską, gdy jest nieobecna, zastępuje ją Agata Stopczyk.

W przedszkolach miejskich funkcja wicedyrektora jest jedynie w PM nr 13. Pełni ją Magdalena Tchórz-Wójtowicz. W pozostałych placówkach są wyznaczone osoby, które zastępują dyrektora w czasie jego nieobecności. I tak, w PM nr 2 jest nią Joanna Balcer, w PM nr 5 – Sylwia Reszota, w PM nr 6 – Elżbieta Nowosad, w PM nr 8 – Bożena Komenda, w PM nr 10 – Elżbieta Głuszek, w PM nr 11 – Barbara Chomacka, w PM nr 12 – Iwona Dobrzańska, w PM nr 14 – Henryka Janiuk, a w PM nr 15 – Jolanta Szwed. (s)