Kto zbuduje te tanie mieszkania?

(16 lipca) XLV sesja Rady Miejskiej we Włodawie odbywała się w gorącej atmosferze. Nie tyle jednak wynikało to z zażartej dyskusji tuzina obecnych rajców, co spowodowane było słabo funkcjonującą klimatyzacją sali obrad, którą za kilkadziesiąt tysięcy złotych zainstalowano wiosną br. Radni wyrazili między innymi zgodę o emisję obligacji za prawie 4 mln zł oraz zdecydowali o przystąpieniu do rządowego programu tanich mieszkań.

Na początku obrad, na wniosek Mariusza Czuja, rada nie przyjęła protokołu XLIV sesji. Radnemu nie spodobało się bardzo szczątkowe potraktowanie w tym protokole obszernej wypowiedzi i prezentacji ekologicznej przedstawicielki organizacji pozarządowej.

Następnie radni podjęli 7 uchwał, dotyczących: przystąpienia miasta do projektu partnerskiego realizowanego przez Drohiczyn „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020”, określenia szczegółowych zasad niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, emisji obligacji komunalnych, zmian w budżecie, wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie Wschód, zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, określenia średniej ceny jednostki paliwa.

Jedynie przy uchwałach dotyczących powstania nowych około 40 mieszkań było sporo dyskusji. Wypowiadali się m.in. przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz lokalny przedsiębiorca budowlany.

– Poddaję pod wątpliwość sens wejścia samorządu w tę inicjatywę – mówił lokalny przedsiębiorca Robert Blicharski z firmy Hanbud. – Czy to jest dobre wyrażenie zgody na zawarcie zobowiązań w wysokości 3 mln zł, gdzie wsparciem jest kredyt, a nie darowizna, a właścicielem będzie spółka KZN? W przypadku straty to miasto będzie ją pokrywało. Ponadto miasto oddaje nieruchomości bez zakresu kontroli, brak jest też definicji tanich mieszkań, brak informacji o wskaźnikach przedsięwzięcia i planach, nie wiadomo kto będzie budował te mieszkania. Głównym administratorem będzie nie miasto, ale KZN. Czy oddając nieruchomość we władanie spółki zewnętrznej nie obawiacie się o przyszłość, o 3 mln kredytu, nie znając tego, kto będzie zarządcą? – pytał budowlaniec.

– Kapitał 3 mln zł będzie wniesiony aportem przez rząd i będzie bezzwrotny – odpowiadał Adrian Stępniak z KZN. – Jedynym kosztem miasta będzie nieruchomość oraz VAT. Kontrola samorządu będzie poprzez radę nadzorczą, każdy samorząd będzie miał jednego swojego przedstawiciela w radzie. W województwie lubelskim spółka Wschód jest pierwszą, ale planujemy utworzyć w naszym województwie kolejne trzy spółki. W całej Polsce powołano już 11 spółek. Miasto dostanie 45% bezzwrotnych grantów rządowych oraz 15% partycypacji od najemców. Pozostałe 40% to kredyt zaciągnięty przez spółkę, gwarantowany przez państwo. Siedzibą spółki będzie Chełm, bo tam planujemy wybudować najwięcej, bo aż 300 mieszkań.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie nowe mieszkania powstaną. Według burmistrza może to być działka obok nowej Biedronki. Przy okazji Wiesław Muszyński był zdziwiony faktem, że radny Krzysztof Flis ma wątpliwości do tego programu, chociaż startował z komitetu PiS, a jest to sztandarowy projekt tej partii. Dodał też, że byłby zdumiony, gdyby radni nie chcieli przystąpić do tego programu. Burmistrz tłumaczył także, że miasto będzie miało swego przedstawiciela w radzie nadzorczej, a to bardzo dużo, bo rada nadzorcza przecież kontroluje spółkę.

Oburzony słowami burmistrza był radny K. Flis, który nie życzył sobie, by mu wypominać, z jakiego komitetu startował. Radny obawiał się też, że ten program może się kończyć jak wcześniejszy Mieszkanie+, który okazał się porażką.

W trakcie dyskusji doszło również do zabawnej sytuacji, gdy przewodnicząca rady, gestykulując kazała zakończyć wypowiedź włodawskiemu przedsiębiorcy, który miał ochotę na dłuższe dyskutowanie.

Po ogłoszonej przerwie radni zdecydowaną większością głosów przyjęli obie uchwały dotyczące przystąpienia do rządowego programu mieszkaniowego.

Później radni bez dyskusji zapoznali się z dwoma sprawozdaniami z działalności: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie i Szkoły Muzycznej. (pk)

News will be here