Lubaś na czele Solidarności w Cukrowni

W związku z zakończeniem 4-letniej kadencji, w Cukrowni Krasnystaw zorganizowano wybory władz zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Jego szefem ponownie został Stanisław Lubaś.

Wybory nowych władz NSZZ „Solidarność” Cukrowni Krasnystaw odbyły się 2 marca. Związek zrzesza 138 członków i jest największą tego typu organizacją w dawnym województwie chełmskim oraz w Krajowej Spółce Cukrowej „Polski-Cukier”. Wybory w głosowaniu tajnym jednogłośnie wygrał Stanisław Lubaś, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1989 r.
i jest jednym z najdłużej pełniących różne funkcje działaczy związkowych w Polsce. Podczas zebrania wybrano również 14 osób do zarządu związku. Zostali nimi: Artur Bucht, Marek Ciszewski, Robert Ćwirta, Marek Dębski, Marek Dudek, Lucyna Hawryluk, Robert Malinowski, Arkadiusz Podolak, Waldemar Sokół, Jadwiga Stećko, Robert Terlecki, Zbigniew Topór, Tomasz Wolanin i Piotr Wójciuk. Członkowie „Solidarności” dobrze ocenili dotychczasową pracę związku, który ostro przeciwstawiał się m.in. wyprzedaży polskich cukrowni. To m.in. dzięki zaangażowaniu Lubasia powstał koncern „Polski – Cukier” SA. – W najbliższym czasie należy uczynić wszystko, aby koncern dalej się rozwijał i służył zatrudnionym w nim pracownikom oraz plantatorom – podkreśla szef „Solidarności”. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here