Marzanna odpłynęła

(20 marca) Dzieci z Przedszkola w Rejowcu Fabrycznym na wesoło pożegnały zimę. Przy okazji poznały ludową tradycję topienia marzanny. Były tańce, śpiewy oraz konkurs „Mój pomysł na marzannę”. Dzieci prezentowały kukły, które wykonywały z rodzicami w domu.
Wszystkie pomysłowe prace zostały wyróżnione, a dyrektor placówki wręczyła dzieciom nagrody książkowe.
Na zakończenie uroczystości dookoła przedszkola ruszył barwny korowód, szukając oznak wiosny. (r)