Miasto chce ratować zabytki

Zakończył się nabór do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Włodawski ratusz złożył maksymalną liczbę wniosków. Trzy z nich dotyczą zadań własnych, pozostałe pozwolą na udzielenie dotacji innym podmiotom. Do remontu przewidziany jest m.in. drewniany most na Włodawce, który od dawna jest zamknięty ze względów bezpieczeństwa.

– Do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożyliśmy maksymalną liczbę wniosków. Dotyczą one zarówno obiektów miejskich, jak i tych należących do prywatnych osób oraz wspólnot wyznaniowych. Wszystkie spełniają określone w programie warunki. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że środki w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków są ograniczone, mimo to mamy nadzieję, że jak najwięcej z nich uzyska dofinansowanie – mówi burmistrz Wiesław Muszyński.

Trzy miejskie wnioski dotyczą odbudowy mostu na Włodawce oraz ulic Mostowej, Wąskiej, Rymarskiej, Wąwozowej oraz Nadstawnej.

Zadanie „Odbudowa dawnego mostu na rzece Włodawce w ciągu drogi gminnej nr 104273L – ul. Mostowa we Włodawie” zakłada kompleksową odbudowę wyłączonego obecnie z użytkowania mostu. Po odbudowie obiekt będzie przeznaczony do poruszania się pieszych i rowerzystów z dopuszczeniem do ruchu pojazdów kołowych o ustalonej masie. Przewidywany koszt odbudowy to niemal 3,6 mln zł.

W ramach odbudowy ul. Mostowej planowane jest między innymi odtworzenie dawnej nawierzchni z kamienia narzutowego oraz budową infrastruktury towarzyszącej. Planowany koszt inwestycji to 2,55 mln zł. Ostatni miejski wniosek do programu dotyczy kompleksowej odbudowy ulic znajdujących się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Chodzi o ulice Wąską, Rymarską, Wąwozową oraz część ulicy Nadstawnej. Całkowity koszt tej inwestycji to ok 3,6 mln zł.

Do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgłoszone zostały również wnioski przygotowane przez prawosławną parafię pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i parafię rzymsko-katolicką pw. św. Ludwika we Włodawie. W pierwszym przypadku planowane jest między innymi odtworzenie historycznego ogrodzenia wokół cerkwi, wykonanie bramy i furtki stalowej oraz wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej za 2 mln zł.

Z kolei wniosek przygotowany przez parafię pw. św. Ludwika przewiduje między innymi przywrócenie pierwotnego wyglądu krypt, rekonstrukcję korytarza pod łącznikiem między kościołem i klasztorem oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych i multimedialnych dla potrzeb ekspozycji. Koszt tej inwestycji wyceniono na 1,5 mln zł.

Pozostałe wnioski dotyczą zabytkowych budynków i kamienic znajdujących się przy alei Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Niecałej i Sejmowej. Przewidują one między innymi odnowienie elewacji, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wymianę stolarki drzwiowej. Ich łączna wartość to 2 mln zł. Rządowy program jest bardzo atrakcyjny dla beneficjentów, bo zakłada aż 98-procentowe dofinansowanie do inwestycji. (bm)