Miasto zakłada nową spółkę do budowy mieszkań

Rada Miasta Lublin wyraziła zgodę na utworzenie nowej spółki miejskiej pod nazwą „SIM Lubelskie Centrum sp. z o.o.”. Jej drugim udziałowcem, obok Gminy Lublin, ma zostać rządowa agencja – Krajowy Zasób Nieruchomości, a celem będzie budowa nowych bloków z mieszkaniami pod wynajem wraz z ich dalszą eksploatacją.

Zgodnie z przyjętą uchwałą środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki i objęcie w niej udziałów pochodzić będą z udzielonego Gminie Lublin wsparcia ze środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz określonych przez Prezydenta Miasta Lublin wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.

Rządowy Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) zakłada bezzwrotne, jednorazowe wsparcie w wysokości do 3 mln zł dla gminy na utworzenie nowego SIM. Budowa lokali mieszkalnych przez SIM ma być finansowana preferencyjnymi kredytami, udzielanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego do wysokości 80% przedsięwzięcia, a także wkładami najemców.

W Lublinie, według założeń Ratusza, w ramach SIM, mogłoby powstać nawet tysiąc mieszkań pod wynajem. Jako lokalizację dla części z nich wskazuje się Felin. Przy obecnych cenach stawka czynszu najmu takiego mieszkania wynosiłaby poniżej 15 zł za mkw. Marek Kościuk