Miejska stacja nie w tym roku

Oddala się wizja taniego tankowania na miejskiej stacji paliw. Włodawski ratusz obecnie jako priorytet stawia sobie uzyskanie tańszego ciepła dla mieszkańców, co ma być możliwe dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Jak mówi burmistrz Wiesław Muszyński, inwestycja polegająca na budowie miejskiej stacji paliw ma już niezbędne pozwolenia i dokumenty.

– Zdajemy sobie sprawę, że tańsze paliwo jest przez mieszkańców Włodawy długo wyczekiwane, ale na chwilę obecną ta inwestycja jest odłożona na przyszły rok. Teraz priorytetem jest zapewnienie włodawianom tańszego ciepła, co będzie możliwe dzięki wymianie źródła ciepła w MPGK-u. Przetarg na tę niezwykle istotną inwestycję jest już ogłoszony i liczymy, że uda się go rozstrzygnąć pozytywnie. Być może stanie się tak, że zgłosi się wykonawca, który zaoferuje cenę niższą niż zakłada to kosztorys, co pozwoli nam szybciej wrócić do tematu miejskiej stacji paliw. Trzeba też podkreślić, że po interwencjach naszych i mieszkańców, aktualnie ceny paliw na włodawskich stacjach nie odbiegają już tak znacząco od normy, jak było to wcześniej, aczkolwiek nadal podtrzymujemy masz plan utworzenia miejskiej stacji, tyle tylko, że odkładamy go w czasie – tłumaczy W. Muszyński.

Inwestycja, o której mówi burmistrz, nazywa się „Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa” i ma na celu wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Projekt będzie polegał na zastąpieniu kotła węglowego na kocioł z technologią spalania biomasy leśnej i agro w postaci wierzby. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie istniejącej kotłowni przy ul. Żołnierzy WiN 10 we Włodawie, produkującej w systemie całorocznym energię cieplną dla potrzeb miasta z przeznaczeniem na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.

Otwarcie ofert nastąpi na początku czerwca. (bm)