Mieszkańcy zapłacą więcej

W czwartek (9 listopada) odbyła się sesja rady gminy w Urszulinie. Najbardziej istotnymi jej punktami były te dotyczące przyszłorocznych stawek podatkowych. Jak można było się spodziewać, będzie drożej zarówno dla rolników, przedsiębiorców ale i letników.

Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Następnie uchwalono roczny program współpracy gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz określono zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Chodziło o przekazanie dwóch półmilionowych dotacji celowych dla parafii w Wereszczynie i Woli Wereszczyńskiej. Jedna z nich, która dotyczyła remontu nagrobków na cmentarzu w Wereszczynie została zmieniona, bo okazało się, że pilnej interwencji wymaga wieża kościelna w tej parafii.

Dlatego władze gminy, po konsultacji z proboszczem, wystąpiły o zmianę celu tej promesy i przekazanie środków z remontu nagrobków na prace remontowe wieży, ale decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. W dalszej kolejności ustalono nowe stawki podatkowe, które będą obowiązywać od stycznia. Jak można się było spodziewać, taniej nie będzie. O kilkanaście złotych podniesiono stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, czyli głównie z domków letniskowych. Do tej pory stawki nie pokrywały kosztów funkcjonowania systemu.

Dłuższa dyskusja wywiązała się przy ustaleniu średniej ceny żyta, od której zależy podatek rolny. Ta ustalona przez GUS wynosiła niemal 90 zł za kwintal i jej wysokości nie mogli zrozumieć obecni na sesji. Wielu argumentowało, że rok temu, gdy zboże było bardzo drogie, stawka była niska, a teraz, gdy jest bardzo tanie, jest absurdalnie wręcz wysoka. Ostatecznie zdecydowano, że cena zostanie obniżona do 70 zł za kwintal, co i tak jest podwyżką w stosunku do tego roku o 5 zł.

Mniej więcej o wysokość inflacji podniesiono również podatki od środków transportowych. Na koniec przyjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, wysłuchano raportu z realizacji zadań oświatowych oraz przedstawiono informację o oświadczeniach majątkowych radnych, które nie zawierały żadnych nieprawidłowości czy uwag.

W dyskusji na zakończenie obrad pojawiły się głównie głosy dotyczące inwestycji drogowych, ale o tym piszemy obok. (bm)

News will be here