Młodzi radzili

Trzecia sesja Młodzieżowej Rady Miasta Chełm rozpoczęła się od rozstrzygnięcia konkursu „Wielką nocą pędzę z pomocą, czyli wizja świąt wielkanocnych w moim mieście”. Konkurs skierowany był do uczniów chełmskich szkół.
– To był pomysł młodych radnych tej kadencji. I okazał się ogromnym sukcesem! Wpłynęło aż 69 prac – mówiła podczas sesji Edyta Chudoba, opiekun MRM i dyrektor ZSE i III LO w Chełmie.
Jury w kategorii szkół gimnazjalnych wyróżniło: Klaudię Staniszewską i Karolinę Mazurek z Gimnazjum nr 2 oraz Aleksadrę Nowosad z ZSO nr 7. Nagrodę główną przyznało Wiktorii Łubaszczuk z ZSO nr 7. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienia otrzymały: Izabela Czarnecka z ZST, Katarzyna Zaj z ZSBiG i Karolina Stefanek, a nagrodę główną – Weronika Dyjach z ZST.

Młodzieżowy lider
Młodzi radni podczas sesji podjęli także decyzję o włączeniu się w organizację konkursu „Młodzieżowy Lider 2016”. – Jego celem jest promowanie godnych do naśladowania postaw, zachowań i osiągnięć z dziedziny nauki, sportu, wolontariatu, kultury oraz wszelkiej innej pozytywnej aktywności młodzieży chełmskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – mówi przewodnicząca młodzieżowej rady Nikoleta Kalińska.
Do konkursu szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczniów, a stowarzyszenia i kluby sportowe – jednego. Wśród kryteriów branych pod uwagę przez jury będą m.in.: prowadzenie działań mogących być wzorem dla innych, pozytywny efekt społeczny, konsekwencja, zaangażowanie i wysiłek w realizacji celów czy nienaganna postawa w życiu codziennym. Zgłoszenia można nadsyłać do wydziału oświaty do 28 kwietnia.

Chełm w Komie
Samorządowcy włączyli się także w organizację konkursu filmowego „Chełm w Komie”. Jego celem jest promowanie miasta, ale także pokazanie życia jego mieszkańców. Do konkursu uczniów mogą zgłaszać dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Film ma być nagrany telefonem komórkowym i nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Autorem i realizatorem filmu może być tylko jeden uczeń. Jury oceniać będzie jakość nagrania filmu i jego realizację, pomysł, pozytywny przekaz i umiejętność promocji miasta. Zgłoszenia można nadsyłać do wydziału oświaty do 6 maja.