Mundur ma teraz wzięcie

19 Batalion Zmechanizowany w Chełmie informuje o kwalifikacjach do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Ruszają 6 kwietnia. Ale kwiecień to też kwalifikacje wojskowe dla tych, którzy mają obowiązek stawić się na komisję lekarską.

Odkąd wybuchła wojna w Ukrainie liczba zainteresowanych wstąpieniem do służby – zarówno w obronie terytorialnej, jak i służby zawodowej – ogromnie wzrosła. 19 Batalion Zmechanizowany w Chełmie informuje o kwalifikacjach do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Zaplanowano je o godz. 8.00 w dniach: 06.04., 13.04., 20.04., 27.04.

Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać wypełnioną kartę statystyczną kandydata do zawodowej służby wojskowej oraz formularz wywiadu epidemiologicznego; książeczkę wojskową, dowód osobisty, a także kserokopie m.in.: świadectwa służby oraz opinię służbową (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych), zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej, świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego, innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego, a także strój sportowy. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z 19.bz pod nr tel. 261-161-451, 261-161-406, 261-161-450 w celu uzgodnienia przyjazdu do jednostki.

Kwalifikacje wojskowe

Wkrótce rusza także kwalifikacja wojskowa. W Chełmie trwać będzie ona od 25 kwietnia do 16 maja br. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A, tj. na stadionie miejskim. Zgodnie z obwieszczeniem wojewody lubelskiego obowiązkowi stawienia się na kwalifikację podlegają: mężczyźni urodzeni w 2003 roku; mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w szkołach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków. Do osób podlegających stawieniu się do tegorocznej kwalifikacji wojskowej zostaną wysyłane stosowne wezwania z wyznaczonym terminem i miejscem stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską dla Miasta Chełm w Chełmie. Osoby, które nie stawiają się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. Informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej można uzyskać pod numerem telefonu 692 455 681. (opr. mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here