Na ludowo

Okazją do spotkania i zaprezentowania niematerialnej kultury ludowej były eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych, które – jak co roku – mają miejsce w Muzeum Wsi Lubelskiej. Organizatorami tej imprezy były Starostwo Powiatowe we Włodawie oraz Włodawski Dom Kultury. W jury zasiedli: prof. Jan Adamowski oraz Andrzej Sar. Przesłuchali dziewięć zespołów śpiewaczych, pięciu solistów i instrumentalistę. Do etapu eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się: Kresowianki z Włodawy, Katarzyna Weremczuk z Dołhobród, Karolina Demianiuk z dziećmi w kategorii „Duży mały”, Karolina Demianiuk z Dołhobród w roli solisty i Edmund Brożek z Włodawy jako instrumentalista. Starostwo Powiatowe we Włodawie ufundowało również nagrody pieniężne.