Na nich idą miliony

Każda władza kosztuje – to oczywistość. Jednak czy musi to być aż tak dużo? Przeglądamy roczne koszty utrzymania władz gminnych, miejskich i powiatowych. Trzeba przyznać, że liczby robią wrażenie. Podajemy stan majątków na dzień 31 grudnia 2022 r. (kwoty brutto).

Powiat włodawski

Andrzej Romańczuk jako starosta zarobił 207 tys. zł. Tomasz Korzeniewski – z pracy w starostwie jako wicestarosta otrzymał 153,6 tys. zł oraz 31,3 tys. zł jako członek rady nadzorczej MPGK we Włodawie. Adam Panasiuk – etatowy członek zarządu – umowa o pracę w starostwie – 139 tys. zł. Zofia Derkacz – skarbnik powiatu – 133 tys. zł w starostwie. Jadwiga Czaprańska – sekretarz powiatu – 118 tys. zł

Włodawa

Burmistrz miasta Włodawa Wiesław Muszyński zarobił 254 tys. zł (tyle, że z lekkim wyrównaniem za poprzedni rok). Jego zastępca (od 11 stycznia 2022 r.) Wiesław Holaczuk zarobił w ratuszu 126 tys. zł. Elżbieta Torbicz – skarbnik miasta – 117 tys. zł. Edyta Słabko – sekretarz miasta – 94 tys. zł.

Gmina Włodawa

Dariusz Semeniuk jako wójt zarobił 227 tys. zł. Marta Wawryszuk – sekretarz gminy zarobiła 110 tys. zł. Skarbnik Katarzyna Błyskosz ze stosunku pracy uzyskała 133 tys. zł.

Gmina Hańsk

Marek Kopieniak – wójt gminy z tytułu zatrudnienia otrzymał 199 tys. zł. Agnieszka Dalczyńska – skarbnik zarobiła z UG – 128 tys. zł, zaś w szkole muzycznej – 33 tys. zł. Sekretarz Romuald Pryll z umowy o pracę w UG zarobił 83 tys. zł plus 21 tys. zł zasiłku chorobowego i 22 tys. zł diety radnego powiatu.

Gmina Hanna

Grażyna Kowalik, wójt, z umowy o pracę w UG otrzymała 240 tys. zł plus dieto-ryczałt z tego UG – 2,6 tys. zł oraz 139 zł z Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie. Jolanta Goleman – sekretarz – zarobiła w UG 81 tys. zł plus świadczenia wychowawcze – 18,9 tys. zł. Skarbnik Urszula Grobelko na podstawie umowy o pracę otrzymała 138 tys. zł plus 12 tys. zł świadczeń wychowawczych.

Gmina Urszulin

Tomasz Antoniuk – wójt gminy Urszulin ze stosunku pracy otrzymał 232 tys. zł. Hanna Waręciak – skarbnik – wynagrodzenie z UG – 174 tys. zł. Nie ma sekretarza gminy, zaś kierownik wydziału organizacyjnego Piotr Wiśniewski – zarobił 106 tys. zł.

Gmina Stary Brus

Paweł Kołtun – wójt gminy Stary Brus jako wójt zarobił 200 tys. zł. Sekretarz gminy Andrzej Ćwirta zarobił 80 tys. zł, ale netto czyli na rękę, zaś skarbnik Magdalena Chmielewska 88 tys. zł, ale brutto.

Gmina Wyryki

Mirosław Torbicz – wójt gminy Wyryki – jego wynagrodzenie wyniosło 198 tys. zł. Sekretarz Piotr Kazanecki z umowy o pracę otrzymał 78 tys. zł. Małgorzata Chudaś – skarbnik ze stosunku pracy otrzymała 94 tys. zł plus 12 tys. zł za świadczenie 500+

Gmina Wola Uhruska

Wójt Jan Łukasik zarobił 176 tys. zł plus „85 528 zł – przychody ze zwolnienia w ramach stosunku pracy – małżeńska wspólność majątkowa”. Mariusz Jachimczuk – sekretarz gminy – zarobił 115 tys. zł. Justyna Kędzierawska – skarbnik – otrzymała 114 tys. zł plus 48 tys. zł umowy-zlecenia.

Uwaga – różnice w wynagrodzeniu wójtów za ub.r. wynikają m.in. z faktu, że niektórzy z nich otrzymali podwyżkę jeszcze w 2021 r., zaś inni dopiero na początku 2022 r. Różnica może sięgać nawet kilkudziesięciu tys. zł rocznie. (pk)

News will be here