Najczęstszy temat – drogi

(21 lutego) 47 sesja Rady Powiatu we Włodawie nie przejdzie do historii. Była bowiem wyjątkowo spokojna, wręcz nudna. Nastąpiła zmiana na stanowisku skarbnika, ponadto podjęto kilkanaście uchwał.

Po informacja starosty z działalności Zarządu Powiatu pytania zadawali radni. Piotr Gorgol pytał o program dotyczący renowacji zabytków. Mirosław Konieczny zapytał o brak wniosku na drogę w Potokach (gm. Wola Uhruska). Mariusz Zańko nawiązał do sprawy ratowania zabytków, podkreślając, że w niektórych programach wnioski powinny składać gminy, a nie powiat. Starosta Andrzej Romańczuk odpowiedział, że chodzi o to, aby otrzymać jak najwięcej pieniędzy na zabytki, których w powiecie włodawskim nie brakuje.

Następnie radni niemal bez dyskusji podjęli kilkanaście uchwał, w tym m.in. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia kontroli stanu technicznego i stanu ogrodzeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włodawski; wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Zarząd Powiatu we Włodawie w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania wewnętrznymi drogami gminnymi w obrębach ewidencyjnych Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin; ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek działających na terenie powiatu włodawskiego prowadzonych przez inne organy niż Powiat Włodawski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 3 we Włodawie; ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” we Włodawie; utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, odwołania i powołania Skarbnika Powiatu Włodawskiego.

Radni przyjęli także sprawozdania: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Zarządu Powiatu we Włodawie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Zapoznali się również z informacjami PCPR-u, Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance.

W punkcie Wnioski i oświadczenia radnych pytania zaczął P. Gorgol. Dopytywał, kiedy nastąpi otwarcie Centrum Edukacji Historycznej w Sobiborze, wskazywał na potrzebę uzupełnienia ubytków w drogach powiatowych, np. na ul. Garbarskiej w Orchówku. Marcin Łopacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, odpowiedział, że uwzględnia te wnioski i postara się jak najszybciej naprawić ubytki. Starosta Romańczuk dodał zaś, że stacja Sobibór, czyli Centrum Edukacji Historycznej, zostanie otwarta tuż przed sezonem turystycznym br.

Tadeusz Sawicki poruszył temat fatalnego stanu drogi w Różance, na odcinku do kościoła. M. Konieczny także poruszył temat dróg: – Ponad 60 procent dróg powiatowych jest w stanie złym lub bardzo złym. Odcinki dróg Piaski – Bukowa Mała oraz Stanisławów – Potoki są w fatalnym stanie. Wspomniał, że szpital, choć jest mocno zadłużony, to zamierza wziąć kredyt na rozbudowę czy zakup sprzętu. Zauważył też, żeby przy każdej głosowanej uchwale krótko ją streścić.

Radny Edward Łągwa poparł wniosek radnego M. Koniecznego, by sesje były bardziej czytelne dla obserwującego.

Elżbieta Strońska apelowała o zakup dodatkowego sprzętu dla ZDP we Włodawie.

Na koniec M. Zańko wnioskował o poprawę dróg powiatowych. Pogratulował także laureatom wyróżnień zwanych (W)schodami Powiatu Włodawskiego. (pk)