Najmniej za śmieci i grunty rolne

W czwartek (24 listopada) odbyła się sesja Rady Gminy Wyryki, której głównymi punktami były podatki oraz system odbioru odpadów. Mieszkańcy mogą być zadowoleni, bo w przyszłym roku zapłacą najmniej w powiecie za odbiór śmieci i z tytułu podatku rolnego.

Stawki za odbiór odpadów komunalnych w Wyrykach są ustalane w oparciu o wyniki corocznych przetargów. W ostatnim postępowaniu odbiorem śmieci z terenu gminy były zainteresowane trzy podmioty. Najniższą ofertę złożyło przedsiębiorstwo „Eko Dankor Sp. z o.o.” z Włodawy. Usługi wyceniło na 283 900 zł. Pozostałe oferty były tylko nieco wyższe, co pozytywnie zaskoczyło gminne władze.

– Obawiałem się ofert dużo wyższych niż przed rokiem, co wymuszałoby znaczny wzrost stawek, jednak wszystkie zmieściły się w kwocie założonej przez nas w budżecie, co bardzo cieszy – mówi wójt Mirosław Torbicz. – Firma odbierająca odpady nie zmieni się, zmianie natomiast ulegnie stawka za ich odbiór. Cena wzrośnie o złotówkę, co w skali roku przyniesie około 20 tys. zł. Taka stawka bardzo zbliża nas do równowagi systemu. Nawet jeżeli będziemy musieli ponownie dopłacić do odbioru odpadów od mieszkańców, to nie powinna to być zbyt duża kwota.

Stawka od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wyniesie w 2023 roku 14 zł, a dla osób, które chcą i mogą kompostować odpady biodegradowalne, będzie niższa i wyniesie 13 zł. Mieszkańcy gminy Wyryki już od kilku lat mają najniższe stawki za odbiór odpadów komunalnych w powiecie włodawskim. W dalszej części posiedzenia radni ustalili stawki podatku od nieruchomości, które zostały przyjęte w oparciu o wysokości stawek zawartych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Obniżone zostały stawki od budynków mieszkalnych do 0,78 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej oraz od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do 24,00 zł za 1 metr kwadratowy. Z kolei podatek od środków transportowych wzrośnie o 5,9%.

Najwięcej wątpliwości i dyskusji wzbudził, jak co roku zresztą, podatek rolny. Tak jak pisaliśmy przed tygodniem, wójt gminy zaproponował obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Ostatecznie radni zdecydowali o obniżeniu kwoty z komunikatu wynoszącej 74,05 zł za 1 dt do 60,00 zł. Daje to kwotę rocznego podatku w wysokości 150,00 zł za hektar przeliczeniowy gruntów rolnych – o 12,50 zł więcej niż obecnie, ale jednocześnie aż o 35 zł mniej niż byłoby w razie braku takiej uchwały. (bm)