Narodowe Czytanie 2023 we Włodawie

W bibliotecznym ogródku spotkali się przedstawiciele władz, instytucji, placówek oświatowo-wychowawczych, artyści, członkowie bibliotecznych kubów, dzieci, młodzież, emeryci, mieszkańcy Włodawy i okolic, aby czytać wspólnie wybrane fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

Spotkanie otworzyła Dorota Redde-Sawczuk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. W pierwszym czytaniu wystąpili: Tomasz Korzeniewski – wicestarosta włodawski, Wiesław Holaczuk – zastępca burmistrza Włodawy, Renata Holaczuk – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie i o. Marek Nowacki – proboszcz Parafii pw. św. Ludwika we Włodawie.

W drugim czytaniu można było wysłuchać Jarosława Pogonowskiego – dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie, Mariusza Szymańskiego – zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Sobibór, Zbigniewa Paśnika – sekretarza Nadleśnictwa Włodawa i Lucjana Gąsiorowskiego – radnego.

Trzeci fragment powieści odczytały: Łucja Pamulska – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie, Danuta Kloc – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie, Janina Klimczuk – radna miejska i Monika Urbańska-Nazaruk – pracownik MBP we Włodawie.

Kolejny fragment powieści usłyszeliśmy w interpretacji D. Redde-Sawczuk – dyrektor MBP we Włodawie, płk. Jacka Sankowskiego – dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie i Ewy Krukowskiej – pracownika MBP we Włodawie.

W ostatnim, piątym, czytaniu wystąpili uczestnicy wydarzenia: Teres Kupracz i Eugeniusz Daniluk.

Czytanie zostało uświetnione recitalem pieśni patriotycznych w wykonaniu Marcina Obuchowskiego. Artyście w śpiewaniu ochoczo towarzyszyła publiczność.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się przejazdy bryczką po włodawskich ulicach, malowanie twarzy, popcorn i wata cukrowa oraz historyczna ekspozycja ze zbiorów Stowarzyszenia Odkrywców Ziemi Włodawskiej, o której opowiedział sekretarz Stowarzyszenia Robert Tokarski.

Młodzi aktorzy z Teatru z Końca Polski przy Włodawskim Domu Kultury zadbali o promocję wydarzenia w przestrzeni miejskiej. (pk)