Nauczyciele z Nagrodami Marszałka

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 12 nagród Marszałka Województwa Lubelskiego nauczycielom z jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie. Wysokość nagrody to 3750 zł.


Wśród wyróżnionych nie zabrakło nauczycieli z Lublina. Nagrody otrzymali:
Grażyna Kłos (nauczyciel bibliotekarz, kierownik wydziału w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej), Anna Stanisławczuk (nauczyciel przedmiotów zawodowych w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego), Dariusz Kierepka (nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisława Liebharta), Marzena Karwowska i Barbara Kratiuk (nauczycielki konsultantki w Lubelskiem Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz Iwona Grudzień-Bielaszewska (dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych razem ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego).