Nauka już nie tylko zdalnie

Lubelskie uczelnie powoli i z zachowaniem środków bezpieczeństwa otwierają ponownie swoje drzwi, aby umożliwić studentom – zwłaszcza na kierunkach praktycznych – udział w zajęciach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.


Uniwersytet Medyczny – jako pierwsza lubelska uczelnia – już pod koniec listopada zaoferował studentom powrót do zajęć praktycznych prowadzonych w formie ćwiczeń w postaci stacjonarnej. Zajęcia odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa.

Dotychczas zajęcia na Uniwersytecie Medycznym nie zostały przerwane, tylko odbywały się w cyklu zdalnym. Decyzja o stopniowym przywracaniu zajęć do formy stacjonarnej dotyczy przede wszystkim zajęć klinicznych. Ćwiczenia stacjonarne zostały przywrócone m.in. na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz pielęgniarstwie. Pozostałe zajęcia, takie jak wykłady i seminaria oraz lektoraty języków obcych, ćwiczenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, czy te prowadzone w ramach pracowni komputerowej, nadal realizowane będą z wykorzystaniem wyłącznie kształcenia zdalnego.

Zajęcia dydaktyczne na Politechnice Lubelskiej w większości odbywają się w nadal formie zdalnej, ale od 11 grudnia możliwa jest także realizacja zajęć w trybie stacjonarnym w budynkach uczelni. – Dotyczy to zajęć wymagających użycia specjalistycznej infrastruktury badawczej i laboratoryjnej oraz badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych. Zgodę na kształcenie stacjonarne wyraził oczywiście rektor – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy PL.

Zaś na UMCS pozostaje w mocy Zarządzenie Rektora UMCS z 16 października 2020 roku, zgodnie z którym na uczelni – do odwołania – większość zajęć dydaktycznych jest prowadzona w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. – W formie stacjonarnej zaś, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i w bardzo ograniczonym zakresie, odbywają się jedynie te zajęcia o charakterze praktycznym, które są niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego (m.in. laboratoria) – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. MG

News will be here