Nie chcą spalarni

Zebranie na Dolnej Dyrekcji cieszyło się rekordową frekwencją

Dyskusja nad planami budowy w Chełmie spalarni odpadów medycznych zdominowała ubiegłotygodniowe zebrania mieszkańców osiedli Dyrekcja Dolna i Kościuszki. Zebrani dali do zrozumienia, że nie chcą w mieście takiego obiektu.

Takiej frekwencji na zebraniu mieszkańców osiedla Dyrekcja Dolna chyba jeszcze nie było -w ubiegłą środę do SP nr 1 przybyła blisko setka osób.

– Głównym celem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla Dyrekcja Dolna, które zgodnie ze statutem zarząd musiał przedstawić radzie do końca maja 2023 roku – mówi Andrzej Stachniuk, przewodniczący Rady Osiedla Dyrekcja Dolna.

Sprawozdanie przyjęto bez dyskusji i jednogłośnie. Tematem, który wzbudził emocje był za to plan budowy w obrębie osiedla, bo przy ul. Towarowej, zakładu utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dyskusja na ten temat trwała prawie dwie godziny. Mieszkańcy chętnie zabierali głos, a przeważały te krytycznie odnoszące się do planowanej inwestycji.

– Mieszkańcy boją się, gdyż jest to teren, który nie tylko przylega do terenów inwestycyjnych, ale także znajduje się w pobliżu ich własnych domów. Obawy są duże tym bardziej, że osiedle podczas zimy, ze względu na swoje położenie, boryka się z dużą ilością smogu. Ponadto w pobliżu osiedla mieści się spalarnia w Cementowni oraz oczyszczalnia ścieków która, pomimo że jest ekologiczna to i tak wydziela czasami nieprzyjemne zapachy – mówił przewodniczący.

Temat spalarni zdominował również ubiegłotygodniową Radę Osiedla Kościuszki.

Więcej o obydwu posiedzeniach w poniedziałkowym, papierowym wydaniu „Nowego Tygodnia” (w)