Nie straszą, a przypominają

Gmina Urszulin, jak większość samorządów, rozpoczęła już aktualizację wykazu szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Urszulin wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków musi wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy odpowiednie zgłoszenie. Do dokumentu należy dołączyć kserokopię zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych lub/i pokwitowanie uiszczenia opłaty za ostatnią usługę wywozu nieczystości.

Z tym ostatnim bywa różnie, bo nie jest tajemnicą, że nie wszyscy posiadacze szamb korzystają z usług wyspecjalizowanych firm, a zdarzają się i tacy, którzy pod osłoną ciemności opróżniają szamba na pobliskie łąki czy pola.

Stosowne deklaracje należy złożyć do urzędu najpóźniej do 28 kwietnia. Potem wójt może skontrolować wybrane gospodarstwa domowe, a nawet nałożyć kary. – Nie chcemy tu nikogo straszyć – mówi wójt Tomasz Antoniuk. – Trzeba jednak pamiętać o obowiązkach właściciela nieruchomości, do którego należy zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach.

Takie osoby są zobowiązane do wywozu nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości – wylicza T. Antoniuk. (bm)