Nowe standardy dla inwestorów

Włodawa ma być bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorstw i firm, które będą chciały inwestować na jej terenie. Pomóc ma specjalny program, który nie tylko podniesie standardy obsługi inwestorów, ale też pozwoli na stworzenie ciekawej oferty promocyjnej.

Włodawa weźmie udziału w projekcie „Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski. W jego ramach w wybranych samorządach zostanie przeprowadzony audyt atrakcyjności, szkolenia i wizyty studyjne. Przewidziano również doradztwo indywidualne oraz promocję oferty inwestycyjnej.

– Pozytywnie przeszliśmy proces rekrutacji do realizowanego przez władze województwa lubelskiego projektu, którego celem jest między innymi podniesienie jakości obsługi inwestora oraz promocja oferty inwestycyjnej. To właśnie te zagadnienia są szczególnie istotne w czasie odmrażania i odbudowy gospodarki. Chcemy być możliwie najlepiej przygotowani, by w najbardziej profesjonalny sposób móc przedstawić potencjalnym inwestorom naszą ofertę – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Projekt „Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Samorządy biorące w nim udział mogą liczyć na istotne wsparcie. Pierwszym etapem będzie tzw. audyt atrakcyjności. Po jego zakończeniu zostanie przygotowany raport zawierający min. zalecenia i wskazówki.

Następnie kadra kierownicza i pracownicy merytoryczni wezmą udział w szkoleniach i wizytach studyjnych. Przewidziane jest również doradztwo indywidualne. Ostatnim etapem będzie wdrożenie standardów obsługi inwestora na zasadach opracowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Proces zakończy się wystawieniem certyfikatu przez Województwo Lubelskie i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. (b)