Odkryli denar z czasów Rzymskiego Cesarstwa!

Kolejne sensacyjne odkrycie dokonane przez pasjonatów ze Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego „Wolica”. Na terenie gminy Izbica znaleźli oni denar z czasów Cesarstwa Rzymskiego!

Odnaleziona moneta do denar Faustyny Młodszej, żyjącej w II wieku naszej ery. Jak to możliwe, że licząca ponad 1800 lat moneta znalazła się na terenie gminy Izbica?

– Cesarstwo Rzymskie rozciągało się na ogromne terytoria, co miało ogromny wpływ na tereny w których obecnie żyjemy – wyjaśnia Wojciech Werus z „Wolicy”. – Liczne szlaki handlowe przeplatały się przez ziemie dzisiejszej Lubelszczyzny – dodaje. Werus przypomina, że to nie pierwsze tego typu odkrycie na terenie powiatu krasnostawskiego. W 1959 roku w miejscowości Romanów (także gmina Izbica), jeden z mieszkańców, Józef Piłat odkrył kilkaset denarów rzymskich. Jest to jedno z najciekawszych znalezisk archeologicznych z terenu powiatu krasnostawskiego (skarb odkryty przez pana Józefa można oglądać w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie, gdzie trafiły w sumie 574 monety, z których najmłodsza została wybita w czasach panowania Septymiusza Sewera w latach 193-211 n.e.).

– Tego typu odkrycia nie powinny więc zaskakiwać – zauważa Wojciech Werus. Odkryta moneta posiada niestety liczne przetarcia i jest bardzo słabo widoczna ze względu na wykorzystanie jej jako wisiorek. – Wykonano w niej otwór i noszono ją jako ozdobę lub talizman. Mimo, że wykonana ze srebra jest mocno nadszarpnięta zębem czasu. Tego typu odkrycia zawsze ogromnie cieszą, tym bardziej że mamy do czynienia z namacalnym dowodem na istnienie wpływów rzymskich na naszym terenie. Jesteśmy w stanie dostrzec popiersie żony Marka Aureliusza na awersie monety – opowiada poszukiwacz.

Annia Galeria Faustina (Faustyna Młodsza), urodziła się w latach od 125 do 130 r. n.e. Jako dziecko była przez swego dziadka, cesarza Hadriana, obiecana przyszłemu cesarzowi Lucjuszowi Werusowi, lecz ojciec wolał wydać ją za mąż za swego następcę. Pobrali się z Markiem Aureliuszem (wtedy jeszcze tylko cezarem) w 145 r. n.e. W ciągu trzydziestu lat małżeństwa urodziła mu dwanaścioro lub trzynaścioro dzieci, w tym przyszłego cesarza Kommodusa.

Moneta została przekazana Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków z dokumentacją oraz dokładną lokalizacją znaleziska. (kg)