Odnowa elewacji w domu jednorodzinnym

Przychodzi moment, w którym konieczna staje się odnowa starej elewacji. Nie jest to proste zadanie i warto pamiętać na co zwrócić szczególną uwagę, aby nowa elewacja posłużyła znacznie dłużej. Do najtrudniejszych miejsc można zaliczyć okapy, gzymsy, cokoły, czy uskoki ścian. Natomiast powodem, aby odnowić starą elewację zazwyczaj są podeszłe wilgocią ściany, glony pojawiające się na elewacji, czy też odpadający ze ścian tynk. Przy okazji odnowy elewacji warto zadbać o ocieplenie domu z zewnątrz, ponieważ większość budynków, które posiadają już swoje lata, nie była ocieplana. Skutkuje to znaczną utratą ciepła, nawet w sytuacji, gdzie zostanie wymieniona stolarka w domu.

Kiedy warto zdecydować się na odnowę elewacji?

Odpadający tynk z elewacji to jeden z podstawowych argumentów do odnowy elewacji. Zanim podejmie się decyzję o tym jak zabrać się do problemu, konieczne jest całościowe obejrzenie zniszczonej powierzchni. Możliwe, że nie są one na tyle poważne, aby wymagać silniejszej ingerencji.

Wówczas wystarczy skuć podniszczony tynk, następnie oczyścić powierzchnię budynku, zagruntować i na nowo odmalować elewację.

Jeśli jednak okaże się, że powstałe pęknięcia sięgają znacznie głębiej, konieczny jest gruntowny remont, ponieważ takie uszkodzenia mogą mieć wpływ na zaburzenia konstrukcji budynku mieszkalnego. Taki remont budynku, poprzedzający położenie nowej elewacji jest kosztowny i może znacznie obciążyć budżet inwestora. Dlatego warto na bieżąco dbać o elewację, aby nie doprowadzić do stanu poważnego zniszczenia.

Kolejnym powodem może być zawilgocenie elewacji. Zawilgocenie może pojawić się w miejscu uszkodzenia obróbek blacharskich, czy w miejscu, gdzie jest nieszczelna rynna lub rura spustowa. Tutaj pojawia się podobna zasada. Jeżeli nie doszło do poważnych zaniedbań i uszkodzenia nie są znaczne, wystarczy usunąć przyczynę powstającego zawilgocenia, osuszyć ścianę i następnie ją wyremontować.

Jeżeli zawilgocenie budynku jest już zaawansowane i pochodzi np. z piwnicy lub ma początek w uszkodzeniu izolacji ścian fundamentowych lub instalacji wodnych, czy też problem leży w przemarzaniu muru, konieczne jest przeprowadzeni konkretnej naprawy, zanim odnowiona zostanie elewacja.

Glony i pleśnie pojawiają się najczęściej na budynkach, które posiadają tynki cienkowarstwowe pozbawione dodatku wapnia, który to zabija drobnoustroje. Wykwity pleśni mogą pojawić się nawet na stosunkowo niedawno wybudowanym domu. Szczególnie zauważalne są nisko od ziemi, od strony, gdzie utrudniony jest dostęp słońca. Pleśń lubi pojawiać się również pod gzymsami, czy też obróbkami blacharskimi.

Dlatego też warto inwestować w dobrej jakości tynki mineralne lub silikatowe, które cechuje duża odporność na zazielenienia.

Podczas odnowy elewacji najtrudniej jest dostać się do cokołów, gzymsów, okapów, tarasów oraz balkonów. Problemy mogą pojawić się w miejscu styku cokołu z chodnikiem. Ważne, aby sprawdzić i w razie konieczności naprawić izolację przeciwwilgociową na wysokości piwnicy i fundamentu. Następnie ocieplić strefę znajdującą się poniżej chodnika.

Prace muszą być prowadzone tak, aby woda przy następnej okazji spływała w odległości od ściany.

Balustrady balkonów często zagłębiają się w warstwę styropianu i niejako w przypadkowy sposób wystają z elewacji. W skrajnym przypadku balustradę trzeba przeprojektować i ponownie zamocować. Tym razem tak, aby balustrada była solidna i stabilna.

Przy odnawianiu elewacji warto zachować niektóre elementy, które mają znaczenie dla wyglądu architektonicznego budynku. Mniej istotne można odtworzyć w styropianie lub kupić gotowe profile.

News will be here