Odpuścili przekazanie?

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy Wierzbica znalazł się punkt dotyczący likwidacji filii szkoły w Wólce Tarnowskiej. Ale nie ma uchwały o likwidacji ani przekazaniu szkoły w Święcicy. Jeżeli wójt wycofała się z tego zamiaru, to znaczy, że jednak liczy się z wolą mieszkańców. Rodzice uczniów, nauczyciele i mieszkańcy nie wiedzą czy mogą się już cieszyć.

Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Święcicy napotkał ogromny opór wśród mieszkańców – głównie rodziców dzieci uczących się w szkole oraz nauczycieli pracujących w placówce. Gdy sprawa likwidacji stawała przed rokiem na sesji rady gminy, mieszkańcy pojawili się na niej z transparentami. Wypominali na nich m.in., że przed wyborami wójt obiecywała pozostawić ich szkołę. Mocno podzieleni radni, zgodzili się na likwidację szkoły w Święcicy i filii podstawówki w Wólce Tarnowskiej. Zamiarom gminy sprzeciwiło się jednak kuratorium oświaty, wydając w tej sprawie negatywną opinię. Od tego czasu dyrektor i nauczyciele ze Święcicy nie mieli lekkiego życia.

Szybko pojawił się pomysł, by dla oszczędności przekazać szkołę w Święcicy do prowadzenia zewnętrznej fundacji. I wydawało się, że sprawa jest przesądzona. W listopadzie, czyli na długo przed podjęciem ostatecznych decyzji, oficjalnie pojawił się temat przekazania szkoły. Wójt pochwaliła się, że znalazła katolicką fundację, która byłaby zainteresowana przejęciem szkoły. Odbyły się nawet spotkania z rodzicami i nauczycielami w sprawie przekazania. A radni mieli nawet zaplanowaną wycieczkę do jednej ze szkół prowadzonych przez fundację, by naocznie przekonać się jak dobrze działa.

Ale już miesiąc później pojawiały się pierwsze sygnały, że gmina może jednak odpuścić przekazanie szkoły. Nie wiadomo czy w obawie przed powtórną, negatywną opinią kuratorium oświaty czy po finansowych kalkulacjach, z których mogło wyjść, że na przekazaniu Wierzbica wcale nie zaoszczędzi tyle, ile by chciała. A może wójt postanowiła odpuścić, widząc, ile serca mieszkańcy, nie tylko Święcicy, wkładają w swoją szkołę i jak bardzo zależy im na jej utrzymaniu? Na razie wiadomo jedynie, że w porządku obrad najbliższej sesji rady gminy (28 stycznia) znalazła się uchwała dotyczący likwidacji filii w Wólce Tarnowskiej, ale nie ma nic na temat likwidacji czy przekazania szkoły w Święcicy.

– Nie wiemy, co o tym sądzić. Czy traktować to jako odpuszczenie czy tylko odroczenie wyroku – mówią rodzice. Niestety, mają też bardzo gorzkie refleksję z ostatnich miesięcy. – Sprawa naszej szkoły mocno podzieliła mieszkańców – mówią. – Zobaczyliśmy, na kogo możemy liczyć, a kto nas zawiódł, kto grał nie fair, kto okazał się dwulicowy. Słyszeliśmy też, że pani wójt nieudaną próbę likwidacji szkoły w Święcicy wskazywała jako jedną ze swoich porażek. A przecież mogłaby utrzymanie pokazać właśnie jako swój sukces i podkreślić, że mimo niesprzyjających warunków, mimo kosztów, gmina i radni nie poddają się i także walczą o szkołę.

Wszyscy, którzy kibicowali zwolennikom szkoły w Święcicy, zapewne tego by sobie życzyli. (bf)