Ograniczenia w odpadach zielonych

Wprowadzenie limitów odbioru odpadów zielonych od mieszkańców, przyjęcie stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok i dużo wniosków o remonty dróg były głównymi tematami ostatniej sesji rady gminy w Urszulinie.

Na początku posiedzenia wójt Tomasz Antoniuk wprowadził poprawkę do projektu uchwały w sprawie wysokości podatków od nieruchomości. Następnie radni odrzucili skargę na działalność GOPS i jako pierwszą podjęli uchwałę ograniczającą ilość odbieranych od mieszkańców odpadów zielonych do 120 litrów. Nadwyżki będzie można samodzielnie odstawić do pszoku, lub zagospodarować np. w kompostowniku. To oczywiście pokłosie wciąż drożejącego systemu śmieciowego. Następnie rada przyjęła nowe stawki podatkowo, które będą obowiązywać w roku 2022. I tak od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej mieszkańcy gminy zapłacą 1,03 zł za metr kwadratowy. Od działek niezabudowanych opłata wynosić będzie 3,40 zł, od budynków mieszkalnych 85 gr.

Po uchwaleniu nowych stawek głos zabrał wójt, który opowiedział o działalności międzysesyjnej. Narzekał, że gmina nie ma szczęścia do wykonawców. – Do przebudowy ulic Modrzewiowej i Nowej nie zgłosiła się żadna firma, więc konieczny jest kolejny przetarg – mówił Antoniuk. – Nadal szukamy wykonawcy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Na to postępowanie wpłynęły cztery oferty, ale dwie bardzo mocno przewyższały nasz budżet, a dwóch pozostałych oferentów wycofało się. Musimy więc się mierzyć z galopującymi cenami i wzrostem wartości usług. Gotowe mamy za to świetlice w Wincencinie, Zawadówce i Wólce Wytyckiej.

Trwa ich doposażanie. Wcześniej otware zostały obiekty w Zabrodziu, Woli Wereszczyńskiej i w Wereszczynie. Gmina przygotowuje się do montażu oświetlenia ulicznego i budowy placu zabaw i boisk w Andrzejowie – wyliczał wójt. Po nim głos zabierali radni. Większość mówiła o złym stanie dróg i konieczności szybkiego ich remontu. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here