Paczki pojadą na Wschód

Zbiórka darów potrwa do 1 grudnia

Mieszkańcy Świdnika od lat włączają się w pomoc rodakom mieszkającym na Białorusi. Również w tym roku organizatorzy już rozpoczęli zbiórkę. Paczki z darami wyjadą ze Świdnika w grudniu, żeby na święta dotrzeć do swoich adresatów.
Akcja „Polacy – Rodakom zza wschodniej granicy” ma w Świdniku już długą historię. Miasto od dawna współpracuje z samorządami z Białorusi i to do tamtejszej Polonii trafia głównie pomoc w postaci paczek.
Tegoroczna zbiórka już się rozpoczęła. – Produkty można składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2, przy ul. Jarzębinowej 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 oraz od wtorku do piątku, w godz. 9.00-12.00 w siedzibie Klubu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy ul. Niepodległości 13 (obok poczty) – wymienia Piotr Jankowski, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w świdnickim ratuszu.

Organizatorzy proszą o przynoszenie produktów żywnościowych i produktów w opakowaniach nietłukących się, a także środków higienicznych. Co roku w paczkach wyjeżdżają na Białoruś m.in. olej, cukier, ryż, konserwy, a także słodycze, kawa, herbata czy przyprawy. Dodatkowo w ramach akcji przeprowadzana zostanie zbiórka w świdnickich marketach i dyskontach.

– Przygotowane paczki trafią przed świętami Bożego Narodzenia do potrzebujących polskich rodzin w miejscowości Raduń na Białorusi oraz do członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie – dodaje Piotr Jankowski.
Tegoroczna akcja odbywa się pod patronatem senatora RP Stanisława Gogacza, burmistrza Świdnika Waldemara Jaksona oraz posła na Sejm RP Artura Sobonia. Jej organizatorami są: Zespół Szkół nr 2, Ruch Odbudowy Polski Koło w Świdniku, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku, Urząd Miasta Świdnik.(kal)

Konto już działa

Potrzebujących można wesprzeć także finansowo, dokonując wpłaty na konto Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdniku: 06 8689 0007 6000 1100 2000 0010 z dopiskiem „paczki dla potrzebujących”. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione produkty, które również znajdą się w paczkach.