Padło wiele cennych uwag

Do ratusza wpłynęło 38 uwag w sprawie planu budowy w Lublinie ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Konsultacje społeczne w tej sprawie zakończyły się uwzględnieniem 18 z nich i częściowym uwzględnieniem 7.


Uwzględniono m.in. autopoprawkę dotyczącą dodatkowej lokalizacji na placu Zamkowym, gdzie mają pojawić się 2 „ogólnodostępne stacje ładowania, wyposażone w 4 punkty”. Miasto zrezygnuje m.in. z ładowarek przy ulicy Samsonowicza z powodu planowanej przebudowy ulicy. Stacji ładowania nie będzie też przy ul. Abramowickiej. Z kolei stacja, która miała powstać na ul. Jacka Woronieckiego, zostanie „przeniesiona” na ul. Biskupa Mariana Fulmana. Do dwóch wzrośnie liczba stacji ładowania przy ul. Willowej, Zygmunta Krasińskiego, Agatowej i Szmaragdowej.

Nie uwzględniono 13 uwag. Jedna z ciekawszych propozycji dotyczyła dzielnicy Zemborzyce. – Ani jedna stacja ładowania nie jest zlokalizowana w dzielnicy Zemborzyce. Proponuję umiejscowić stację ładowania pojazdów elektrycznych na przykład przy banku, przychodni lub pawilonie handlowym – zaproponował jeden z mieszkańców tej dzielnicy. Miasto nie przychyliło się jednak do wniosku. – W dzielnicy Zemborzyce dominuje zabudowa jednorodzinna, która umożliwia ładowanie pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem domowych instalacji elektrycznych – tłumaczyli urzędnicy.

Przypomnijmy, że konsultowany plan zawierał proponowane lokalizacje budowy 192 nowych „punktów ładowania (96 stacji, na każdej mają się znajdować dwa stanowiska) niezbędnych do spełnienia ustawowych wymagań”. Chodzi o to, że zgodnie z wytycznymi „w gminach od 300 tysięcy mieszkańców, w których zarejestrowanych zostało co najmniej 200 tys. pojazdów samochodowych i na tysiąc mieszkańców przypada co najmniej 500 takich pojazdów, do końca roku minimalna liczba ogólnodostępnych punktów ładowania powinna wynosić 210”. W Lublinie znajduje się obecnie 18 „ogólnodostępnych punktów ładowania”, a zatem do spełnienia wymagań niezbędna jest budowa 96 stacji (192 „punktów”).

Czy termin, który zakłada, że stacje mają być wybudowane do końca roku, jest realny? – Termin, do którego mają zostać zainstalowane ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, jest terminem ustawowym, a więc wiążącym – przyznaje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Grzegorz Rekiel