Panie wójcie, gdzie pan jest?

(24 września) W Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku odbył się XI Dzień Polesia Zachodniego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk. Na imprezie pojawiło się wielu gości, a zabrakło wójta gminy Marka Kopieniaka. Ubodło to nie tylko organizatorów, ale też i prezes fundacji Cinema Art, która publicznie pytała: „Panie wójcie, gdzie Pan jest?”.

Na XI Dzień Polesia Zachodniego przyjechali m.in.: Małgorzata Koziarska – prezes Fundacji Cinema Art, mjr SG Leonard Janowicz – reprezentujący komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Szymon Osieleniec – przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki. W ramach wydarzenia odbył się koncert muzyki jazzowej i filmowej w wykonaniu Piotra Kierskiego (skrzypce) i Bogdana Depty (fortepian, akordeon) – artystów związanych z Chełmskim Domem Kultury. Wystąpił także Marcin Obuchowski – dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Ziemi Włodawskiej Vlodawiensis, który wykonał program złożony z poezji śpiewanej własnego autorstwa oraz utworów związanych z Polesiem, w tym sławiący tę część Lubelszczyzny i Pogranicza „Polesia czar”.

Wydarzenie poprowadził Jacek Król – aktor teatralny i filmowy, związany z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie i Teatrem Studio im. S.I. Witkiewicza w Warszawie. Jednym z punktów programu był przegląd filmów nagrodzonych na 15. Grand OFF Festival w Warszawie, w tym zaprezentowany został nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za 2021 rok film „Sukienka”.

Słowo wstępne przed projekcją wygłosiła Małgorzata Koziarska. Prezes warszawskiej Fundacji Cinema Art nie tylko zapoznała uczestników z ideą Festiwalu, ale przedstawiła też ideę filmu jako waloru mogącego mieć wpływ na promocję regionu poprzez sztukę. W swoim wystąpieniu przypomniała także o otrzymanej w 2021 roku przez Stowarzyszenie nagrodzie za najlepiej zorganizowany pokaz filmów nagrodzonych na 14. Grand OFF Festival, wspominając, że takie wyróżnienie może trafić co roku tylko do jednej organizacji spośród ponad stu, które corocznie uczestniczą w prezentacjach pofestiwalowych. Koziarska zauważyła też nieobecność przedstawicieli władz gminy. Ze sceny pytała.

– Panie wójcie, gdzie Pan jest, proszę się nie bać, niech się Pan pokaże, niech Pan doceni społeczną pracę mieszkańców gminy Hańsk – mówiła. Ale jej słowa pozostały wołaniem na puszczy, bo Marka Kopieniaka na wydarzeniu nie było, choć został na nie zaproszony. Szybko też się okazało, że tego dnia wójt zaszczycił swoją obecnością Klub Seniora. Pojawiły się więc głosy, że celowo, ze względów politycznych, ominął wydarzenie, które mocno promuje i gminę, i region.

I coś w tym jest, choć ani organizatorzy wydarzenia, ani sam M. Kopieniak wprost o tym mówić nie chcą. Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk jest Piotr Kazanecki, sekretarz gminy Wyryki i w ostatnich wyborach samorządowych główny konkurent Kopieniaka do fotela wójta gminy. Z zarządzie zasiadają też Andrzej Ładak i Adam Szelągowski, czyli radni z opozycyjnego do wójta Komitetu Wyborczego Wyborców Lepsza Przyszłość Gminy Hańsk, którzy w obecnej kadencji najgłośniej krytykują niektóre poczynania wójta i jego stronników.

Wracając do imprezy, w jej dalszej części organizatorzy wręczyli potwierdzenia nadania honorowego członkostwa Stowarzyszenia osobom zasłużonym dla społeczności lokalnej. Trafiły one do: Sabiny Pasikowskiej – byłej radnej, działaczki społecznej i wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubecznie oraz do Józefa Zielińskiego, jednego z inicjatorów i budowniczych stadionu sportowego w Dubecznie, działacza sportowego i byłego trenera Klubu Sportowego „Hutnik” Dubeczno.

Ogłoszono też, że podobne wyróżnienie otrzymał Sławomir Sobolewski – badacz dziejów lokalnych i autor publikacji związanych z dziedzictwem kulturowym Ziemi Hańskiej oraz społeczny kustosz Izby Regionalnej w Hańsku. W związku z tym, że w obchodach XI Dnia Polesia Zachodniego wzięli udział członkowie Kapituły Grand OFF Festival, organizatorzy wykorzystali ich obecność do ogłoszenia Poleskiego Festiwalu Filmowego.

W czasie wydarzenia zostały premierowo zaprezentowane materiały filatelistyczne związane ze 150. rocznicą założenia huty szkła w Dubecznie oraz miejscowości Kulczyn-Kolonia i Stary Majdan. We współpracy z KGW z Ujazdowa zorganizowano warsztaty kulinarne – promocję produktów regionalnych z Lubelszczyzny.

Ponadto w niedzielę (25 września) osoby zaproszone przez organizatorów wzięły udział w wycieczce krajoznawczej obejmującej najważniejsze zabytki kultury materialnej zlokalizowane na terenie gminy Hańsk oraz wybrane ścieżki przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego. Na zakonczenie dnia o godz. 15:00 w sali widowiskowej GOK w Hańsku odbyło się filmowe popołudnie – projekcja sześciu filmów nagrodzonych na 15. Grand OFF Festival. (bm)