Parking na Majdanku gotowy

Drogowcy zakończyli prace przy ostatnim powstającym w mieście parkingu Park&Ride przeznaczonym dla pasażerów komunikacji miejskiej. Koszt inwestycji trwającej przez ostatnie pół roku to ok. 2 mln zł. Za tą cenę powstało 44 nowych miejsc postojowych, co daje zawrotną cenę ponad 45 tys. zł w przeliczeniu na jedno miejsce.

Zadanie realizowane w rejonie dawnej pętli trolejbusowej „Majdanek” przy ul. Droga Męczenników Majdanka objęło przede wszystkim budowę nowego placu parkingowego z 44 stanowiskami postojowymi, z których 3 przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. W ramach kontraktu przebudowano także krótki, ok. 70 metrowy odcinek ul. Grenadierów. Wykonano tu asfaltową nawierzchnię jezdni oraz chodnik z kostki brukowej. Całość obszaru inwestycji została odpowiednio odwodniona oraz oświetlona za pomocą 11 latarni.. Na koniec posadzono 10 nowych drzew oraz ok. 1150 krzewów.

– Kończymy budowę funkcjonalnych węzłów przesiadkowych, czyli miejsc integrujących różne środki transportu. To ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia Miasta Lublin, ale także całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, ponieważ umożliwi płynniejsze poruszanie się po mieście oraz lepsze połączenie Lublina z gminami ościennymi. Park&Ride to rozwiązanie przeznaczone dla osób, które dojeżdżają z przedmieść, sąsiednich gmin, by korzystać z komunikacji miejskiej. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach i przesiadają się do komunikacji zbiorowej, by w ten sposób kontynuować podróż do centrum miasta – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Jest to już piąty tego typu parking w mieście. Podobne powstały wcześniej przy ulicach: Choiny, Żeglarskiej, Abramowickiej oraz al. Kraśnickiej. Łącznie we wszystkich z nich znajduje się prawie 200 miejsc parkingowych.

Budowa parkingu stanowiła część projektu unijnego „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”, w ramach którego powstało 7 węzłów przesiadkowych w rejonie ulic: Żeglarskiej, Franczaka „Lalka”, al. Kraśnickiej, Granitowej, Zbożowej, Osmolickiej oraz Abramowickiej. Całkowita wartość inwestycji to ponad 103 mln zł, z czego blisko 84% stanowi dotacja z UE.

Marek Kościuk

News will be here