Pierwsze sesje rad gmin

GMINA WŁODAWA

(7 maja) Sesja, jak chyba wszędzie, rozpoczęła się hymnem, następnie radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Chwilę później ślubowanie złożył wójt Dariusz Semeniuk.

Po przyjęciu proponowanego porządku obrad zgłoszono kandydatury na przewodniczącego Rady Gminy Włodawa. Zgłoszono tylko „wiecznego” radnego Dariusza Makarewicza z Orchówka. Otrzymał on maksymalną liczbę głosów – 15. Z kolei na wiceprzewodniczącego rady wybrano chwilę później – również jednogłośnie – Artura Zalewskiego. Obaj członkowie prezydium rady należeli do komitetu wyborczego obecnego wójta gminy.

W swoim wystąpieniu wójt zapowiedział doskonałą współpracę z miastem, powiatem i województwem. Stwierdził, iż obecna kadencja będzie owocowała w liczne inwestycje.

Głos zabrał także radny Dariusz Bójko, który podkreślił, że radni są przedstawicielami całej gminy, a nie tylko poszczególnych okręgów wyborczych. Wspomniał także o rolnikach i o tych, którzy na nich nie głosowali.

Wicestarosta Piotr Gorgol pogratulował wyboru przewodniczącego oraz wyboru wójta. Wyraził nadzieję, że pieniądze z województwa będą płynęły strumieniami.

Radny Paweł Czoboda także gratulował wybranym, ale także przytomnie zaapelował o wzięcie się do roboty. Policzył też wszystkie 20 obietnic przedwyborczych złożonych przez wójta.

GMINA URSZULIN

(7 maja) Bardzo podobny przebieg miała sesja Rady Gminy Urszulin. Tam także bez przeszkód i uwag wydano zaświadczenia o wyborze radnych i wójta, jak również przyjęto ślubowania. Zabrakło jednak jednego radnego. Wybrano przewodniczącego rady – został nim Andrzej Jung (13 głosów za, 1 przeciw). Był jedynym kandydatem do tej funkcji. Jego zastępcą został Szymon Osieleniec. Obaj należą do zwycięskiego komitetu obecnego wójta gminy Adama Panasiuka. Wybrano także składy komisji rady. Wójt Panasiuk podkreślił, że trzeba położyć większy nacisk na inwestycje służące mieszkańcom, a mniejszy na te, które tylko ładnie wyglądają. Dodał też, że przy pomocy rady uda się usprawnić działalność gminy i wiele problemów zostanie skutecznie rozwiązanych. (pk)

News will be here