Powiat krasnostawski zagrożony wścieklizną

Powiatowy lekarz weterynarii w Krasnymstawie wydał nakaz trzymania kotów w zamknięciu, a zwierząt gospodarskich i psów na ogrodzonych terenach zamkniętych. Nakaz dotyczy całego powiatu. To efekt wykrycia ogniska wścieklizny w obszarze obejmującym m.in. miejscowość Boniewo w gminie Fajsławice.

Przypadek wścieklizny stwierdzono dokładnie w pobliżu miejscowości Struża w gminie Trawniki. W tamtejszym lesie znaleziono martwego lisa, a badania wykazały, że zwierzę padło właśnie przez wściekliznę. W związku z tym wojewoda lubelski wyznaczył obszar zagrożony rozprzestrzenianiem się tej choroby, w którego skład weszła m.in. miejscowość Boniewo w gminie Fajsławice, a w ślad za tym 8 maja Małgorzata Kalinowska, powiatowy lekarz weterynarii w Krasnymstawie, wydała zakaz organizowanie na obszarze zagrożonym targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę oraz organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych (za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki). Ograniczenia i dodatkowe obowiązki dotyczą jednak całego powiatu krasnostawskiego.

– Chodzi o nakazy trzymania psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu, szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia, a także pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach – informuje powiatowy lekarz weterynarii, Małgorzata Kalinowska. – Szczepienia psów i kotów będą weryfikowane podczas kontroli prowadzonych przez naszych inspektorów, a ich brak skutkował będzie nałożeniem na właściciela zwierząt kar finansowych – przestrzega.

Do zakażenia wścieklizną, chorobą niezwykle groźną również dla człowieka, dochodzi głównie w wyniku: pogryzienia przez chore zwierzę, przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), czy do spojówki oka. Okres od zakażenia do pierwszych objawów wynosi od 10 dni do nawet 2 lat! Dla uniknięcia zakażenia, oprócz regularnego szczepienia zwierząt domowych, zalecanych również dla kotów i zwierząt wypasanych na pastwiskach, należy unikać kontaktu z obcymi zwierzętami domowymi i dzikimi, nie dotykać ich i nie głaskać. Jeśli już dojdzie do pogryzienia przez podejrzane o wściekliznę zwierzę, a nawet takie, które ma udokumentowane szczepienia, bezwzględnie należy zgłosić się do lekarza. (kg)