Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

Jak co roku w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce zorganizowano eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbędzie się w drugiej połowie czerwca w Kazimierzu Dolnym.

Przybyłych na imprezę gości powitali wójt Żółkiewki Jacek Lis oraz dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce Anna Podgórska. Występy artystów oceniała komisja w składzie: prof. dr. hab. Tomasz Rokosz z KUL, prof. dr. hab. Jan Adamowski z UMCS oraz Monika Kalińska z urzędu marszałkowskiego w Lublinie. Podczas eliminacji zaprezentowały się następujące zespoły: Z Woli Babki (w Woli Żulińskiej), Polesie (z Borowicy), Fajsławianki, Siedliszczanki (z Siedlisk), Sami Swoi (z Rudnika), Kapela Wujka Romana (z Żółkiewki), solistki: Anita Jaworska, Patrycja Stojańska, Adrianna Sawa, Teresa Sagan oraz instrumentalista Grzegorz Dzirba. Jury postanowiło przyznać nominację na wojewódzkiego eliminacje festiwalu (28 maja w Muzeum Wsi Lubelskiej) solistce Anicie Jaworskiej z GOK Łopiennik Górny oraz zespołom: Polesie z gminy Łopiennik Górny oraz Fajsławianki z gminy Fajsławice.

Wszyscy artyści biorący udział w eliminacjach w Żółkiewce otrzymali pamiątkowe dyplomy od Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, nagrody ufundowane przez starostwo powiatowe w Krasnymstawie, wójta gminy Żółkiewka oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa malarstwa Danuty Śniak-Filipczak oraz Henryka Filipczaka, artystów mieszkających w Bzowcu. Wystawę można oglądać do końca maja w budynku OKS. (kg)