Prace społeczne za pedofilię

Wysyłał 12-latce filmy pornograficzne, na których pokazywał również swojego penisa i namawiał dziecko na seks. Oskarżony o pedofilię został prawomocnie skazany na prace społeczne.

Za pomocą popularnego komunikatora Sebastian B. z gminy Żmudź nawiązał kontakt z dziewczynką z powiatu będzińskiego w woj. śląskim. Co podkreślili tamtejsi śledczy, oskarżony miał świadomość, że małoletnia ma 12 lat. Nie powstrzymało go to jednak przed składaniem jej niemoralnych propozycji i wysyłaniem filmików o treściach pornograficznych. Według oskarżenia dewiant nie tylko słał dziecku nagrania, na których pokazywał swoje przyrodzenie, ale też jawnie nakłaniał dziewczynkę do masturbacji, a nawet proponował jej seks.

Co zaznaczyli w akcie oskarżenia śledczy, „zmierzał do realizacji propozycji”. Na szczęście zamierzonego celu nie osiągnął, bo telefon córki w porę przechwyciła matka. To ona pisała ze zboczeńcem, by zgromadzone w ten sposób dowody przedstawić policji.
Krakowscy funkcjonariusze z wydziału do walki z cyberprzestępczością wpadli na trop Sebastiana B. Mundurowi z Będzina, na zasadzie pomocy prawnej, wystąpili do chełmskich policjantów o zatrzymanie mieszkańca gminy Żmudź i konwój na Śląsk.

B. usłyszał zarzuty z art. 200a par. 2 oraz 200 par. 1 i 3 kodeksu karnego. Sprawa trafiła na wokandę, a sąd uniewinnił oskarżonego od czynu z art. 200a (tzw. elektroniczna korupcja seksualna małoletniego). Tym samym uznał go winnym pozostałych czynów, za co skazał go na karę roku ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne (30 godzin miesięcznie).

Obrońca oskarżonego odwołał się od wyroku i sprawę przejął Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który – jak podaje rzecznik prasowy SO w Sosnowcu, Grzegorz Gałczyński – po rozpoznaniu apelacji utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji.

Pod koniec marca akta sprawy wróciły do Będzina. W dalszej kolejności trafią do Sądu Rejonowego w Chełmie, który ma wskazać miejsce wykonywania prac społecznych i przydzielić B. kuratora. (pc)