Pracują za grosze

Przeciętne zasadnicze wynagrodzenie pracowników obsługi w chełmskich placówkach oświatowych w ubiegłym roku tylko w PM nr 8 przekroczyło 1 800 zł brutto! Z dodatkami pracownicy dostawali średnio od 2 059 zł w PM nr 6 do 2 407 zł w PM nr 5. W większości szkół i przedszkoli obsługa zarabiała od 2 150 zł do 2 250 zł. Nieco lepiej miała administracja. Tak czy owak, pracownicy niepedagogiczni w chełmskiej oświacie dostawali grosze…

O tym, że pracownicy obsługi i administracji w chełmskich placówkach oświatowych kokosów nie mają, wiadomo od dawna. Nawet ostatnia podwyżka w wysokości 150 zł, którą dostali od 1 stycznia br., nie wpłynęła znacząco na poprawę ich zarobków.
O dokładne wyliczenia płac za 2016 rok, zatrudnionych w administracji i obsłudze szkół pracowników, poprosili radni z komisji oświaty, kultury i sportu. Jeśli chodzi o średnie wynagrodzenia zasadnicze pracowników administracji najmniejsze zarobki w minionym roku były w Młodzieżowym Domu Kultury – 1 908 zł brutto średnio na etat i Szkole Podstawowej nr 10 – 1 992 zł. Najwyższe pensje zasadnicze otrzymywali pracownicy SP nr 11 – przeciętnie po 2 440 zł i ZSO nr 6 – 2 430 zł. W pozostałych placówkach przeważały wynagrodzenia od 2 100 zł do 2 300 zł.
Z dodatkami stażowym, funkcyjnym, premiami najlepsze zarobki mieli pracownicy: ZSO nr 6 – 3 170 zł brutto, Gimnazjum nr 2 – 3 175 zł, SP nr 4 – 3 095 zł, IV LO – 3 070 zł, PM nr 6 – 3 058 zł, ZSP nr 3 – 3 044 zł. Z kolei najmniej dostawali pracownicy administracji zatrudnieni w: Młodzieżowym Domu Kultury – 2 625 zł, SP nr 10 – 2 748 zł, SP nr 2 – 2 795 zł, PM nr 8 – 2 798 zł. W pozostałych placówkach płace wynosiły od 2 800 zł do 3 000 zł brutto.
Zdecydowanie gorzej zarabiali pracownicy obsługi szkół i przedszkoli. Najniższe średnie wynagrodzenie brutto w 2016 roku wyniosło: 1 530 zł w CKU, 1 554 zł w PM nr 14, 1 567 zł w ZWiPPP nr 1 i 1 595 zł w MDK. Najwyższe natomiast: 1 803 zł w PM nr 8, 1 779 zł – w ZSP nr 3, 1 777 zł – w ZSO nr 1, 1 761 zł w PM nr 5, 1 752 zł w PM nr 10, 1 742 zł w PM nr 13.
Po zliczeniu pensji zasadniczych, dodatków stażowych i premii najmniej zarobili pracownicy obsługi w: PM nr 6 – 2 059 zł brutto, PM nr 14 – 2 095 zł, SP nr 4 – 2 132 zł, SP nr 10 – 2 139 zł, II LO – 2 173 zł PM nr 2 – 2 175 zł, ZSO nr 7 – 2 182 zł, PM nr 12 – 2 187 zł, ZSZ nr 5 – 2 188 zł, PM nr 13 – 2 192 zł, MDK – 2 194 zł.
Mimo podwyżek od 1 stycznia br. o średnio 150 zł radny Eugeniusz Wilkowski stwierdził, że w dalszym ciągu wynagrodzenia dla pracowników obsługi są na bardzo niskim poziomie. – Choć zdaję sobie sprawę z tego, że dziś każdy chce pracować, nie wiem, być może należałoby rozważyć, czy utrzymujemy w dalszym ciągu tę samą liczbę pracowników i zachowujemy obecne stawki, czy też zmniejszamy ilość zatrudnionych, a pieniądze rozdzielamy na tych, którzy dalej będą pracować. To tylko hipotetyczne założenie – podkreślił Wilkowski.
Ewa Suchań, przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu, podrzuciła inny pomysł. – Jeżeli ktokolwiek z pracowników obsługi i administracji zwolni się z pracy czy przejdzie na emeryturę, dyrektorzy placówek na ich miejsce nie powinni nikogo już zatrudniać – stwierdziła E. Suchań. – Zaoszczędzone pieniądze natomiast należałoby wtedy podzielić pomiędzy pracowników. (ps)