Praktyka w Niemczech

Od 8 do 21 kwietnia uczniowie klasy drugiej technik hotelarstwa z ZSP nr 2 w Krasnymstawie przebywali na zagranicznych praktykach zawodowych w Werrapark Resort Hotel Heubacher w miejscowości Masserberg w Niemczech.

Wyjazd młodzieży na praktyki do Niemiec realizowany był w ramach projektu „Absolwent- pracownik w wymiarze europejskim”. Podczas zajęć uczniowie mieli szansę zapoznać się z poszczególnymi działami, począwszy od housekeepingu na recepcji kończąc. Każdy dzień wypełniony był nie tylko obowiązkami, ale i ciekawymi wycieczkami. Jednego dnia młodzież z Krasnegostawu zwiedziła Erfurt, gdzie poznawała kulturę i architekturę oraz lokalne obyczaje. Celem drugiego wypadku była elektrownia wodna oraz huta szkła w miejscowości Lauchy. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Elżbieta Piłat i Weronika Kleszowska. (k)