Prawie 5 milionów na oczyszczalnię

Gmina Leśniowice dostała prawie 5 mln zł na budowę oczyszczalni ścieków z systemem kanalizacji sanitarnej i przebudowę odcinka sieci wodociągowej. Co ważne – pozyskana dotacja w stu procentach pokrywa koszt inwestycji.

Gmina Leśniowice pozyskuje w ostatnich latach mnóstwo dotacji, ale od dawna zajmuje niechlubne miejsce w czołówce pod jednym względem – jest jedną z najmniej skanalizowanych gmin w województwie lubelskim. Wkrótce może się to zmienić. Gmina Leśniowice otrzymała 4 839 738 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę hybrydowej, hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę odcinka sieci wodociągowej.

– Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków powstała w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie – przypomina Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. – To nowatorskie rozwiązanie proekologiczne, jedno z pierwszych w naszym powiecie. Pozyskana z PROW kwota zabezpiecza sto procent wydatków kwalifikowalnych tego zadania. To wsparcie, które pozwala nam iść do przodu i nadrabiać zaległości. W pierwszym etapie inwestycji skanalizowane zostaną Leśniowice i Kolonia-Leśniowice, w kolejnych etapach następne miejscowości, a z czasem cała nasza gmina.

Zadanie będzie realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmie m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej; budowę kanalizacji sanitarnej w Leśniowicach Kolonii i Leśniowicach w tzw. systemie grawitacyjno-tłocznym; budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków; montaż systemu monitoringu przepompowni ścieków; przebudowę odcinka sieci wodociągowej. (mo)