Prawie 60 tysięcy na sport

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

W ramach konkursu powiat wesprze cztery najbardziej popularne dyscypliny – tenis stołowy, zapasy (styl wolny), kickboxing i piłkę nożną.

Najwięcej na szkolenie, organizację i udział w zawodach otrzymają piłkarze 35 tys. zł, z kolei sekcje tenisa stołowego, zapasów stylu wolnego oraz kickboxingu piłka nożna otrzymają środki finansowe z budżetu powiatu w wysokości po 7 tys. zł. Łącznie powiat włodawski w tym konkursie przeznaczy na sport 56 tys. zł. Miejmy nadzieję, że nie będą to jedyne kwoty przeznaczone na sport w tym roku.

Oferty należy składać do 4 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22 – 200 Włodawa. (r)