Mieszkańcy napisali protest. Nie chcą SIM za płotem

Tak na wizualizacjach prezentuje się osiedle SIM przy ul. Granicznej w Krasnymstawie

Już 46 osób podpisało się pod petycją przeciwko budowie bloków przy ul. Granicznej w Krasnymstawie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Apel trafił na biurko burmistrza i starosty.

W ostatni wtorek kilkoro mieszkańców ul. Granicznej w Krasnymstawie udało się do urzędu miasta Krasnystaw. Przynieśli petycję przeciwko planowanej już od roku inwestycji SIM na jednej z położonej w ich okolicy działek.

– Na razie podpisało się pod nią 48 osób, ale wciąż zbieramy podpisy i zapewne będzie ich dużo więcej – powiedziała nam jedna z autorek petycji. Podobne pismo skierowane zostało również do starosty. Mieszkańcy ul. Granicznej domagają się w nim całkowitego wstrzymania inwestycji SIM Lubelskie w planowanym miejscu i apelują o wycofanie decyzji określającej warunki zabudowy dla inwestycji.

– Mając na uwadze wspólne dobro oraz zasady współżycia społecznego jako mieszkańcy Krasnegostawu wnosimy o umożliwienie nam zabrania głosu w przedmiotowej sprawie – piszą. Według nich budowa bloku w ramach SIM będzie miała negatywny wpływ na warunki zamieszkiwania w okolicy, a także na środowisko naturalne. Przekonują, np. że to pogorszy jakość i komfort życia mieszkańców sąsiednich domów . – Hałas i zanieczyszczenia związane z ruchem pojazdów, zakłócenie spokoju spowodowane bliskością placów zabaw i obiektów sportowych oraz lokali usługowych, zwiększone zagrożenie m.in. kradzieżami i aktami wandalizmu – wyliczają zagrożenia, jakie według nich niesie planowana inwestycja. Budowa bloku w ramach SIM ma też negatywny wpływ na atrakcyjność i obniży wartość posiadanych przez nich nieruchomości.

– Nasilenie zabudowy zmniejszy tereny zielone, a co za tym idzie możliwości retencyjne gruntów i zwiększy ryzyko podtopień sąsiadujących działek. Budowa wielopiętrowych bloków w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych bardzo niekorzystnie wpłynie na komfort i jakość życia mieszkańców tych domów – czytamy dalej w petycji. Mieszkańcy ul. Granicznej dodają, że planowana zabudowa jest sprzeczna z kameralnym charakterem osiedla, zniszczy istniejący układ urbanistyczny, ekosystem i zasiedlone miejsca gniazdowania dzikiego ptactwa znajdujące się w bliskim sąsiedztwie.

Według autorów apelu w Krasnymstawie można znaleźć lepsze działki pod SIM. Sugerują nawet dokładne lokalizacje: działka przy ul. Szkolnej, na obszarze byłej bazy PKS czy też miejska działa przy ul. Jana Pawła II. – Czekamy aż burmistrz i starosta ustosunkują się do naszej petycji na piśmie – mówi jedna z autorek petycji.

Petycją zaskoczony jest burmistrz Robert Kościuk, bo jak tłumaczy mieszkańcy od wielu miesięcy byli informowani o przystąpieniu miasta do spółki SIM Lubelskie, jak i procedurze zakupu od powiatu krasnostawskiego nieruchomości na cele mieszkaniowe.

– Zawiła sytuacja związana z nabyciem działki od powiatu była przez długi czas dyskutowana na sesjach Rady Miasta Krasnystaw, Rady Powiatu Krasnostawskiego oraz szeroko komentowana zarówno na stronach internetowych miasta, powiatu jak i w lokalnych mediach – podkreśla Robert Kościuk. – Do dnia złożenia petycji do Urzędu Miasta Krasnystaw nie były zgłaszane żadne sygnały od mieszkańców, świadczące o sprzeciwie wobec planowanego sposobu zagospodarowania zakupionych działek. Dlatego też podejmowane były kolejne kroki, aby przedsięwzięcie zrealizować.

W miniony czwartek, 10 sierpnia, w ratuszu odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta poświęcona właśnie inwestycji SIM Lubelskie. Wcześniej na połączonym posiedzeniu stałych komisji rady prezes spółki Adrian Stępniak przedstawił koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla planowanej inwestycji. Obecnie są prowadzone procedury pozyskania warunków przyłączeniowych, będące przygotowaniem do opracowania dokumentacji projektowej, a jeszcze w tym roku ma rozpocząć się nabór lokatorów mieszkań.

Na sesji rada zadecydował o zwiększeniu budżetu miasta Krasnystaw o kwotę 4 762 904 zł jako wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na „sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto Krasnystaw udziałów w istniejącej SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa”. Wiele wskazuje zatem na to, że autorzy petycji za dużo nie wskórają.

Zdaniem Marcina Wilkołazkiego, wiceprzewodniczącego rady miasta i szefa największego w niej klubu radnych „Krasnostawianie”, podjęta uchwała to kolejny ważny krok wykonany przez samorząd w drodze do budowy niezwykle potrzebnych w Krasnymstawie mieszkań w zabudowie wielorodzinnej.

– Równolegle z operacjami finansowymi debatowaliśmy także w czwartek podczas wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji rady miasta nad przygotowaną przez spółkę SIM Lubelskie koncepcją urbanistyczno-architektoniczną miniosiedla, które ma powstać na miejskiej działce przekazanej na rzecz SIM. Plan zakłada budowę czterech bloków na 120 mieszkań, parkingi, dwa place zabaw oraz tereny zielone. Jeśli wszystko będzie szło bez zakłóceń inwestycja może ruszyć już w trzecim kwartale przyszłego roku – dodaje M. Wilkołazki

Inwestycja SIM Lubelskie w Krasnymstawie, zakłada wybudowanie przy ul. Granicznej nawet pięciu budynków wielorodzinnych, w których zostanie zlokalizowanych 120 mieszkań. Przygotowany kosztorys wskazuje, że całość prac pochłonie ok. 47,6 mln zł. Tak prezentuje się krasnostawskie osiedle SIM na wizualizacji. (kd)

News will be here