Przepili ponad 2 miliony

Wkrótce rozpocznie się debata nad raportem o stanie gminy Hańsk. W opublikowanym na stronie internetowej gminy dokumencie znalazło się mnóstwo zestawień, które wiele mówią praktycznie o każdej dziedzinie życia jej mieszkańców. Weźmy chociażby sprzedaż alkoholu. Z danych wynika, że na jego zakup wydano ponad 2,1 mln zł.

– Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wójt do 31 maja ma obowiązek przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy – tłumaczy Marek Kopieniak wójt Hańska. – Dokument obejmuje podsumowanie mojej działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Potem jest debata, w której uczestniczą radni oraz mieszkańcy gminy.

By to zrobić, trzeba złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie jest ograniczona i wynosi maksymalnie 15. Na koniec będzie głosowanie nad udzieleniem mi wotum zaufania. Debata nad raportem o stanie gminy Hańsk będzie miała miejsce na czerwcowej sesji w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury – wyjaśnia Kopieniak. Sam dokument jest dość obszerny i zawiera liczbowe zestawienie informacji o gminie i jej mieszkańcach.

Z lektury wynika, że z roku na rok maleje liczba ludności, ale za to przybywa osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Z ciekawostek warto przytoczyć tę dotyczącą sprzedaży alkoholu na terenie gminy, ale tylko tego objętego koncesją. W sklepach i lokalach gastronomicznych dokonano zakupu napojów alkoholowych na łączną kwotę ponad 2,1 mln złotych. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here