Przy Sztabowej będzie park fizyki?

Na wtorek (23 lutego) zapowiadane jest podpisanie porozumienia pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie a Starostwem Powiatowym we Włodawie. Dotyczyć ma powstania na miejscu byłego boiska przy ul. Sztabowej parku fizyki wraz z planetarium.

Od dawna starosta Andrzej Romańczuk myśli o utworzeniu na terenie po byłej jednostce wojskowej czegoś przyciągającego nie tylko turystów, ale także będącego elementem edukacji, zwłaszcza młodzieży. W 2017 r. nawiązano współpracę z autorem krakowskiego ogrodu doświadczeń. Wstępnie opracowano wizję. Problemem było i jest nadal pozyskanie środków zewnętrznych. Starosta nie dawał jednak za wygraną i w ubiegłym roku zainteresował tym tematem prof. Józefa Zająca – prorektora PWSZ w Chełmie.

Jak wynika z zapisów porozumienia, PWSZ w Chełmie oraz Starosta Włodawski deklarują gotowość współpracy w zakresie: 1) realizacji projektu dotyczącego budowy zewnętrznego Parku Fizyki z planetarium przy ul. Sztabowej we Włodawie, w tym: a) opracowania koncepcji zagospodarowania terenów po byłej jednostce wojskowej na budowę zewnętrznego Parku Fizyki z planetarium przy ul. Sztabowej we Włodawie, b) współpracy w zakresie przystosowania tego terenu do możliwości przyszłych działań edukacyjnych i badawczych, c) podejmowania wspólnych inicjatyw i działań na płaszczyźnie promocji tego obiektu w przyszłości, d) stałej konsultacji mającej na celu skuteczne zrealizowanie zamierzonego celu, e) współpracy w trakcie realizacji tej inwestycji; 2) realizacji innych przedsięwzięć, projektów naukowych, badawczych, wdrożeniowych o charakterze europejskim i krajowym, w tym działania w zakresie wspólnego pozyskiwania środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć.

Jedną z koncepcji tego przedsięwzięcia ma być wzorowanie się na Parc de la Villette w Paryżu (na zdjęciu), jednym z najsłynniejszych tego typu obiektów na świecie. Mniejsza kopia tego parku mogłaby być elementem edukacji i promocji Włodawy i powiatu.

– Na pewno budowa Parku Fizyki z planetarium to sposób na przyciągnięcie nie tylko młodzieży o ukierunkowanych zainteresowaniach, ale również licznie przybywających, szczególnie do Okuninki w sezonie letnim turystów – mówi A. Romańczuk. – Oczywiście najważniejsze, poza samą koncepcją, jest pozyskanie środków na ten cel. Myślę jednak, że uda się je zdobyć, np. z nowego rozdania funduszy unijnych czy też środków norweskich. (pk)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here