Przyjechali i obiecali zbiornik

(23 lutego) Nad Wieprzem w Krasnymstawie odbyło się spotkanie związane z obecną sytuacją hydrologiczną. Wziął w nim udział m.in. wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Gospodarzem spotkania był Robert Kościuk – burmistrz Krasnegostawu. W wydarzeniu udział wzięli: Lech Sprawka – wojewoda lubelski, Przemysław Daca – prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Agnieszka Szymula – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Dawid Kostecki – zastępca dyrektora RZGW w Lublinie ds. powodzi i suszy, Andrzej Leńczuk – starosta Krasnostawski i Wojciech Kaczmarczyk – wiceburmistrz Krasnegostawu. Na konferencji prasowej przedstawiono obecną sytuację powodziową na rzece Wieprz oraz możliwości zapobiegania i usuwania ewentualnych skutków lokalnych podtopień.

Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca zapowiedział, że w przeciągu 4 lat powstanie wielofunkcyjny zbiornik wodny, który m. in. ma pełnić funkcję przeciwpowodziową dla miasta Krasnystaw. W marcu ma zostać podpisana umowa na prace przygotowawcze do budowy zbiornika, a inwestycja ma być rozpoczęta jeszcze w tym roku. W odniesieniu do potencjalnego zagrożenia spowodowanego wysokim stanem wody, zastępca dyrektora RZGW w Lublinie Dawid Kostecki przedstawił koncepcję budowy zbiornika wodnego „Rońsko”, o który zabiega samorząd miasta Krasnegostawu.

Uczestnicy spotkania wizytowali wały przeciwpowodziowe i tereny zalewowe rzeki Wieprz. – Poziom Wieprza, który wcześniej przekraczał stan alarmowy, obniżył się i wykazuje dalszą tendencję spadkową. Obecnie obserwowane są niewielkie wahania poziomu wody. W Krasnymstawie woda w rzece, w przeciągu ostatnich kilku dni, opadła o około metr i jej poziom utrzymuje się poniżej stanu ostrzegawczego – mówi Krzysztof Zieliński z urzędu miasta Krasnystaw. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here