Rada Miasta Lublin w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

Rada Miasta Lublin przyjęła stanowisko autorstwa opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Przed głosowaniem radni z rządzącego miastem Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka dopisali jednak do niej swoje poprawki. Całość poprzedziła też burzliwa dyskusja.

Pomysł takiego stanowiska to oczywiście efekt głośnego reportażu stacji TVN „Franciszkańska 3”. Wskazano w nim, że Karol Wojtyła pełniąc funkcję arcybiskupa krakowskiego mógł wiedzieć o przypadkach pedofilii wśród podległych mu księży i nie reagować , a wręcz je tuszować. Po emisji tego materiału uchwałę w obronie imienia Jana Pawła II jako pierwszy przyjął Sejm RP. Następnie na podobny krok zdecydowało się wiele polskich miast i samorządów innych szczebli.

– Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o obronę dobrego imienia i pamięci
Największego z rodu Polaków, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Papieża
Pielgrzyma, Papieża Rodziny i Solidarności. Papież Jan Paweł II, Syn Polskiej Ziemi- jak sam o sobie powiedział, jest osobą, która swoim słowem, życiem i działalnością wywarła wielki wpływ na losy Polski i świata. Już jako biskup krakowski zdecydowanie bronił prawdy i człowieka przed zagrożeniem ze strony władzy komunistycznej. Bronił polskiej kultury i tożsamości ukształtowanej w wielowiekowej tradycji chrześcijaństwa. Jako profesor KUL odkrywał przed studentami źródła prawdziwej godności człowieka – mężczyzny i kobiety. Jako Papież Jan Paweł li był niestrudzonym głosicielem pokoju, jedności pomiędzy ludźmi i sprawiedliwości społecznej. Pociągał za sobą niezliczone rzesze młodych ludzi z całego świata, stawiając im wysokie wymagania moralne i wzywając do budowy cywilizacji miłości – czytamy w przyjętym stanowisku.

Autorzy projektu stanowiska Rady Miasta w tej sprawie już na jego wstępie odwołali się także do uchwały Rady Miejskiej z 1997 roku, która nadała Janowi Pawłowi II tytuł honorowego obywatela Lublina. Potwierdzili w tym miejscu „wolę i decyzję swoich poprzedników”.

Dalej przytoczono w treści dokumentu rolę jaką Karol Wojtyła odegrał w upadku komunizmu i przemianach obejmujących cały tzw. blok wschodni. Kontrowersyjny dla części radnych okazał się za to ostatni fragment przedłożonego przez PiS projektu stanowiska.

„Rada Miasta Lublin stanowczo potępia szkalowanie dobrego imienia największego z Polaków – papieża Jana Pawła II, realizowane poprzez haniebne ataki, mające zniszczyć autorytet i wypaczyć pamięć o nim, szczególnie w sercach ludzi młodych” – wykreślenia tych słów zażądał Bartosz Margul, radny tzw. klubu prezydenckiego.

– Zastanawiam się jaki cel państwu przyświeca. Nie spotkałem się w Lublinie z atakami na Jana Pawła II. Domyślam się, że państwu chodzi o pewien reportaż, ale czy zadaniem Rady Miasta jest ocenianie telewizyjnych reportaży? – pytał radny B. Margul.

Jednocześnie jako drugą poprawkę zaproponował on dopisanie do stanowiska zdania o treści mówiącej o sprzeciwie radnych wobec wykorzystywania osoby Jana Pawła II do bieżących celów politycznych.

– Po dodaniu takiego zapisu to wy włączacie się w grę polityczną z tym stanowiskiem – mówił w odpowiedzi radny Marcin Jakóbczyk (Prawo i Sprawiedliwość).

Ostatecznie pierwsza poprawka została przyjęta, ale większość radnych nie zgodziła się na dopisanie zapisu odwołującego się do bieżącej polityki. Samo stanowisko zostało zaś przyjęte 25 głosami spośród 31 członków Rady Miasta. Troje radnych z Klubu Prezydenta K. Żuka zdecydowało się zagłosować przeciwko – to Maja Zaborowska, Dariusz Sadowski i Grzegorz Lubaś, a Jarosław Pakuła i Anna Ryfka nie oddali głosu.

Marek Kościuk

News will be here